Handreiking brandveiligheid vakantieparken ontwikkeld

De handreiking geeft een totaaloverzicht van de actuele wet- en regelgeving op het gebied van de brandveiligheid van vakantieparken. Ook staan er tips en adviezen in om de brandveiligheid te verbeteren. De uitgave is ontwikkeld in opdracht van de veiligheidsregio’s Noord- en Oost-Gelderland en Gelderland-Midden en het programma Vitale Vakantieparken.

Het opstellen van de handreiking was nodig omdat brandveiligheidsvoorschriften voor vakantieparken geregeld zijn in allerlei verschillende wetten, besluiten en (lokale) verordeningen. De handreiking biedt overzicht en voorkomt versnippering van kennis. In de handreiking is uitgegaan van de geldende regelgeving per 1 januari 2023. Op die datum worden naar verwachting de Omgevingswet en bijbehorende besluiten van kracht.

Voor wie?

De handreiking is primair geschreven voor gemeenten, maar de inhoud is ook relevant voor eigenaren/exploitanten van vakantieparken en campings en voor veiligheidsregio’s waaronder de brandweer.

Praktijkonderwerpen

De handreiking werkt een aantal belangrijke praktijkonderwerpen uit. Denk aan brandscenario’s (waaronder natuurbranden) op vakantieparken, ontruiming en evacuatie, inzet hulpdiensten en de energietransitie.

Inzicht in taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

De uitgave geeft ook inzicht in taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van betrokken partijen. De verantwoordelijkheid voor de brandveiligheid ligt primair bij de eigenaar/exploitant van het vakantiepark. Burgemeester en wethouders van de gemeente waarin een park is gelegen zijn het bevoegd gezag om toezicht te houden op de brandveiligheid van een vakantiepark en in het uiterste geval handhavend op te treden. Gemeenten kunnen zich voor brandveiligheidsvraagstukken door de veiligheidsregio/brandweer laten adviseren en kunnen ook het toezicht op de brandveiligheid door hen laten uitvoeren. Uiteraard hebben ook gasten een verantwoordelijkheid voor ‘brandveilig gedrag’. Dit kan worden gestimuleerd door voorlichting en flyers met informatie van de veiligheidsregio’s, of door het houden van ontruimingsoefeningen.

Meer informatie

U vindt de handreiking op de pagina Gebouw- en omgevingsveiligheid.

Lees ook het nieuwsbericht op de website van het programma Vitale Vakantieparken.

Bron: Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) 15-07-2022