Handreiking energielabel C voor kantoren verschenen

Kantoorgebouwen moeten op 1 januari 2023 minimaal een energielabel C hebben. Maar op dit moment voldoet pas 46% van de kantoren hieraan. Om het toezicht hierop te stimuleren, is nu een handreiking energielabel C beschikbaar voor gemeenten en omgevingsdiensten.

Veel gemeenten zijn al begonnen met het toezicht op de kantoren. In de ‘handreiking energielabel C kantoren’ van het IPLO is de regelgeving nader uitgelegd. Het document kan handhavers helpen in het uniforme toezicht op de uitvoering van de energiebesparende maatregelen. Naast een handreiking is er ook een 'Informatieblad toezicht label C bij kantoren' opgesteld.

Enkele vragen die in de handreiking worden beantwoord zijn:

  • Welke kantoorgebouwen vallen onder de regeling?
  • Hoe prioriteren we kantoorgebouwen?
  • Hoe gaan we om met bedrijfsverzamelgebouwen?
  • Welke handhavingsinstrumenten zetten we in?

Percentage stijgt

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) schatte in april dat momenteel pas 46% van de kantoren minimaal een energielabel C heeft. Een energielabel C voor alle kantoren in Nederland moet bijdragen aan de doelen van het klimaatakkoord. Deze verplichting staat sinds 2018 in het Bouwbesluit.

Sinds dat jaar stijgt het percentage kantoren dat hieraan voldoet, jaarlijks met ongeveer 8%. Toch voldoet meer dan de helft van alle kantoren nog niet aan de norm. Dit vraagt om actie van kantooreigenaren, gebruikers en gemeenten.

Overige informatie of vragen

Bron: Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) 07-07-2022