Nieuwsbrief Implementatie 19 juli 2022

Eerste Kamer stemt voor motie invoeringsdatum  

De Eerste Kamer heeft een motie aangenomen die oproept om vast te houden aan 1 januari 2023 als invoeringsdatum voor de Omgevingswet. Het voornemen is om op 1 november een definitief besluit te nemen over het ontwerp-Koninklijk Besluit met deze datum. Dat gebeurt aan de hand van de voortgangsinformatie die dan beschikbaar is.

Lees verder in het nieuwsbericht. 

Geef uw project op voor de Aandeslag-Trofee!  

De eerste aanmelding voor de Aandeslag-Trofee 2022 is binnen!

Vorig jaar was de gemeente Hengelo de winnaar van de Aandeslag-Trofee. Annemieke van Es, programmamanager Omgevingswet gemeente Hengelo: ‘We oefenden tijdens de pilot met allerlei disciplines. Met als resultaat: het plan van aanpak voor het Omgevingsplan. Dat staat nu in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), waar iedereen het kan bekijken.’

Wilt u ook aan anderen laten zien wat u voor elkaar heeft gekregen? U kunt zich nog tot 16 september opgeven!

Kwartslag 20, kenniskoffer en podcastserie  

Naast het verder werken aan de voorbereidingen op de Omgevingswet is er in de zomer ook een periode van ontspannen én nieuwe inzichten opdoen. Dat kan met de nieuwste Kwartslag, waarin we verhalen delen uit de praktijk en u weer op de hoogte houden van de actualiteiten van de Omgevingswet. Daarnaast is er nu een virtuele kenniskoffer vol webinars en een nieuwe podcastserie Omgevingsgesprekken.

Provincies ontwikkelen InformatieKaart Natuur  

Provincies zijn straks onder de Omgevingswet verantwoordelijk voor de informatievoorziening over de natuur. Daarom ontwikkelen ze de InformatieKaart Natuur (IKN), een digitaal hulpmiddel dat in 1 oogopslag actuele en betrouwbare informatie biedt over (beschermde) natuur per provincie. Met de IKN is het mogelijk om natuur als volwaardig onderdeel mee te nemen in de besluitvorming over de inrichting van de leefomgeving.

Lees meer in het nieuwsbericht of bekijk de video hierover.

Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet  

Maandrapportage mei 2022

Minister De Jonge stuurt de Tweede Kamer een brief bij de aanbieding van de maandrapportage over mei 2022 van het project Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Deze brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.

Aandachtspunten definitieve versie bruidsschat

Vanaf 1 juli 2022 staat de definitieve versie van de bruidsschat op de oefenomgeving (pre-productieomgeving) van het DSO. Gemeenten en waterschappen kunnen daarmee hun veranderingen op juridische toepasbare regels voorbereiden en testen. Er zijn een aantal aandachtspunten om rekening mee te houden. Deze leest u op de pagina Aandachtspunten bij definitieve versie bruidsschat in het DSO.

Release-informatie DSO

Op 13 juli vond de release plaats van versie PI-22.6 en 23.1 van het DSO. In deze release zitten veranderingen in de onderdelen Vergunningcheck, Aanvragen en Regels op de kaart van het Omgevingsloket, de Samenwerkingsfunctionaliteit, het publiceren van omgevingsdocumenten en plan-plan validatieportaal. Alle veranderingen in deze release leest u op de pagina Releasenotes bij release PI-22.6 en 23.1.

Versie 3.0.0 TPOD Projectbesluit gepubliceerd

Op 14 juli is versie 3.0.0 van het Toepassingsprofiel Omgevingsdocumenten (TPOD) Projectbesluit gepubliceerd. Deze nieuwe versie van het profiel beschrijft de mogelijkheid om met een projectbesluit het omgevingsplan te wijzigen. Voor de DSO-keten is de update van het profiel voor het Projectbesluit een beperkte wijziging, omdat gebruik gemaakt wordt van reeds ontwikkelde functionaliteiten. Voor overheden en softwareleveranciers is het wel een grote wijziging om met het projectbesluit het omgevingsplan te kunnen wijzigen. Het overgangsrecht maakt het mogelijk dat het projectbesluit het omgevingsplan gedurende de overgangsfase niet wijzigt. De toepassing van deze mogelijkheid is daarom optioneel.

Oefenen  

Zomers oefenaanbod 

De zomerperiode is een ideale tijd om uw oefenvaardigheden te vergroten en de basis van het Omgevingsloket in de vingers te krijgen. Op 27 juli is er een klikdemo. En op 25 en 26 juli kunt u functiegerichte sessies volgen. In deze sessies zoomen we in op de dagelijkse praktijk van medewerkers Planvorming (beleidscyclus) en medewerkers Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Geef u snel op!

Kijk onze webinars terug!

Doe meer kennis op deze zomer en kijk ons brede aanbod aan webinars terug. Een kans om te leren van relevante praktijkervaringen uit het land. De webinars van juni en juli staan online. Daarnaast is er nu een virtuele kenniskoffer vol met webinars die u op uw gemak terug kunt kijken!

Nieuws voor gemeenten  

Integrale staalkaarten/Handboek omgevingsplan beschikbaar

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) publiceerde de eerste geïntegreerde versie van alle staalkaarten. Deze publicatie laat zien hoe een omgevingsplan er na inwerkingtreding van de Omgevingswet uit kan zien. De komende tijd gaat de VNG deze onceptversie verder verfijnen en afronden in een definitieve versie.

Bijeenkomsten agenda  

Save the date: Inspiratiedag 27 september 2022

Noteert u alvast de volgende Inspiratiedag in uw agenda: 27 september 2022. Er wordt momenteel hard gewerkt aan een mooi programma en workshops. Op 27 september zien we elkaar live in Spant! in Bussum en kunnen we ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. Houd onze website in de gaten voor meer informatie (of meld u nu al aan).

Evenementenagenda
Kijk in onze online evenementenagenda voor meer informatie over de klikdemo's, functiegerichte sessies en (online) bijeenkomsten.

EVENEMENTENAGENDA

Nieuw op iplo.nl  

Nieuw overzicht met veranderingen werkzaamheden

Er is een nieuw overzicht met veranderingen in werkzaamheden, trefwoorden en gerelateerde werkzaamheden in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). In het overzicht ziet u alle veranderingen van juni. U kunt dit overzicht gebruiken als u toepasbare regels maakt en daarvoor werkzaamheden en activiteiten koppelt.

Lees ook de nieuwsbrief IPLO Nieuws van juli 2022.

Bron: aan de slag met de Omgevingswet 19-07-2022