Nieuws augustus 2022

Kamerbrief bij toegezegde rapportages en informatie over inwerkingtreding Omgevingswet

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft de Eerste Kamer een toelichting op toegezegde rapportages en informatie over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De Tweede Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.

Nieuwsbrief Bouwen met Kwaliteit augustus 2022

Goedendag, wij hopen dat u een fijne vakantie gehad heeft. In deze nieuwsbrief Bouwen met Kwaliteit weer 10 interessante onderwerpen. Wij wensen u veel lees plezier. De nieuwsbrief is ook op internet te lezen op de site van de Rijksoverheid.

Regionale VTH-werkafspraken maken? Check de voorbeelden

Bent u of gaat u in uw regio ook aan de slag met samenwerkingsafspraken voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) onder de Omgevingswet? Kijk dan eens in de kennisbank Praktijkvoorbeelden om te zien hoe andere regio’s dit vormgeven.

Antwoorden op Kamervragen over verkeerd informeren Kamer over Omgevingswet

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over de artikelen in Binnenlands Bestuur en NRC over het verkeerd informeren van de Kamer over de Omgevingswet. De Eerste Kamerleden Kluit (GroenLinks), Fiers (PvdA), Janssen (SP), Nicolaï (PvdD), Van Dijk (SGP) en Raven (OSF) hebben de vragen gesteld. De Tweede Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen

Nieuwsbrief 24 augustus 2022

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

De ambtenaar onder de Omgevingswet: een goede prater en een netwerker met politiek gevoel

Human Resource Management (HR of HRM) staat soms ver af van de directe veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt. Toch is een tijdige koppeling met de HR-afdeling noodzakelijk voor een geslaagde invoering van de Omgevingswet. Nieuwe competenties die gevraagd worden van medewerkers gaan over gespreksvaardigheden, netwerkvaardigheden en politieke en bestuurlijke sensitiviteit. Om dit in de woorden van voormalig minister Schultz te schetsen: “Het succes van de Omgevingswet is voor 80% cultuur(verandering) en bestaat slechts voor 20% uit regels.

Save the date: 11 oktober 2022 voor het TloKB-congres Kwaliteitsborging bouw

Vanaf 1 januari 2023 werken we in Nederland met een nieuw stelsel van toezicht op de bouw. Het betekent ook dat de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw nu volop aan de slag is, om samen met alle betrokken partijen goed vorm te geven aan nieuwe taken en samenwerking voor de kwaliteitsborging in de bouw.

Nieuwsbrief Implementatie 16 augustus

Inhoud: Kom op 27 september naar de Inspiratiedag! Geef uw project op voor de Aandeslag-Trofee! Bericht over project voor snelle implementatie omgevingsplan aangepast Podcast over Voedselbos Ketelbroek Op vakantie? Neem de kenniskoffer mee! Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet Oefenen Bijeenkomsten agenda Nieuw op iplo.nl

Reactie op artikel Binnenlands Bestuur van 8 augustus 2022

Binnenlands Bestuur heeft op 8 augustus 2022 een artikel gepubliceerd over het Tactisch Overleg Planleveranciers van 10 mei 2022. Daarbij is gesproken over wijzigingen in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Vragen naar aanleiding van artikelen in Binnenlands Bestuur en de NRC over het verkeerd informeren van de Kamer over de Omgevingswet

Vragen van de leden Kluit (GroenLinks), Fiers (PvdA), Janssen (SP), Nicolaï (PvdD), Van Dijk (SGP) en Raven (OSF) medegedeeld aan de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening naar aanleiding van artikelen in Binnenlands Bestuur en de NRC over het verkeerd informeren van de Kamer over de Omgevingswet

Geïntegreerde staalkaarten 1.1 beschikbaar in Omgevingsloket

De geïntegreerde versie van de staalkaarten 1.1 biedt gemeenten inspiratie bij het ontwerpen van het omgevingsplan. Eind juni publiceerde de VNG de eerste versie online.

Week van de asbestvrije schuur

Van maandag 12 t/m zondag 18 september 2022 wordt opnieuw de Week van de Asbestvrije Schuur georganiseerd.

Besluit Wob-Woo-verzoek over Blootstellingsonderzoek asbestdaken

Besluit op een verzoek om informatie over het onderzoeksrapport Fase 2: Blootstellingsonderzoek asbestdaken. Het verzoek is op 21 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 5 juli 2022 dit besluit genomen.

Periodieke beoordeling constructieve veiligheid voor grote publiekstoegankelijke gebouwen

In november 2021 heeft de toenmalige minister van BZK aan de Tweede Kamer toegezegd dat er een verplichting komt voor een periodieke beoordeling van de constructieve veiligheid van grote publieksgebouwen. Dit als gevolg van de aanbeveling van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in zijn rapport over het gedeeltelijk instorten van het dak van AZ-stadion.

Nieuwsbrief Implementatie 2 augustus

Inhoud: Jacqueline de Jager interim-programmadirecteur Marjolein Jansen programma-directeur-generaal Geef uw project op voor de Aandeslag-Trofee! Project voor snelle implementatie omgevingsplan Tips & tricks bij overdracht programma naar lijn ‘Mooie kans voor gedragen vervolg op RES 1.0’ Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet Oefenen Bijeenkomsten agenda Nieuw op iplo.nl

Wijzigingen Modelverordening Leges en Leidraad invordering

De VNG heeft de Model Verordening leges en de Model Leidraad invordering gemeentelijke belastingen gewijzigd. Ook hebben wij actuele jurisprudentie verwerkt in de toelichtingen bij de modelverordeningen Parkeerbelastingen, Onroerendezaakbelastingen en Riool- en waterzorgheffing.

De inschrijving voor het jaarcongres van VBWTN 2022 is geopend.

Op donderdag 6 oktober 2022 organiseert de Vereniging BWT Nederland weer haar grote jaarcongres voor en door iedereen die betrokken is binnen het brede vakgebied van het Bouw- en Woningtoezicht. Dit jaar doen wij dit in samenwerking met de VKBN (Vereniging KwaliteitsBorging Nederland) die ook de afgelopen edities al hebben geparticipeerd in ons congres, maar dit jaar nog nadrukkelijker aanwezig zullen zijn op de bedrijvenmarkt en binnen het programma van ons jaarcongres.