Antwoorden op Kamervragen over verkeerd informeren Kamer over Omgevingswet

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over de artikelen in Binnenlands Bestuur en NRC over het verkeerd informeren van de Kamer over de Omgevingswet. De Eerste Kamerleden Kluit (GroenLinks), Fiers (PvdA), Janssen (SP), Nicolaï (PvdD), Van Dijk (SGP) en Raven (OSF) hebben de vragen gesteld. De Tweede Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen

Bron: Rijksoverheid 25-08-2022

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet