Besluit Wob-Woo-verzoek over Blootstellingsonderzoek asbestdaken

Besluit op een verzoek om informatie over het onderzoeksrapport Fase 2: Blootstellingsonderzoek asbestdaken. Het verzoek is op 21 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 5 juli 2022 dit besluit genomen.

De aanvrager heeft het ministerie verzocht inzicht te verschaffen in de vraagstelling/inhoud van de opdracht die door het ministerie is verstrekt aan Arcadis voor het Fase 2 onderzoek.
Daarnaast is verzocht bekend te maken hoe hoog de vergoeding is geweest, die Arcadis voor dit onderzoek heeft berekend/ontvangen. 

Op basis van dit verzoek zijn in totaal 17 documenten aangetroffen. Deze documenten zijn opgenomen in een inventarislijst; zie bijlage 2.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten het verzoek gedeeltelijk te honoreren en daarbij een aantal documenten deels openbaar gemaakt. Een document wordt in het geheel niet openbaar gemaakt. De motivering hiervoor is te vinden in het onderdeel ‘Overwegingen’ in dit besluit. De inventarislijst maakt integraal onderdeel uit van dit besluit. Voor de toegepaste uitzonderingsgronden per document wordt verwezen naar de inventarislijst.

Het volledige besluit inclusief de bijlagen is te downloaden via de website van de Rijksoverheid

 

Bron: Rijksoverheid 10-08-2022