Kamerbrief bij toegezegde rapportages en informatie over inwerkingtreding Omgevingswet

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft de Eerste Kamer een toelichting op toegezegde rapportages en informatie over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De Tweede Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.

PDF document Download:Kamerbrief bij toegezegde rapportages en informatie over inwerkingtreding Omgevingswet (319.88 KB) PDF document Download:Rapportage fase 1 Indringend Ketentesten Digitaal Stelsel Omgevingswet (7.98 MB)
Dit rapport bevat de resultaten van het indringend testen van de keten van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) in de periode april tot juli 2022. Het doel van het indringend ketentesten is om vast te stellen wat er goed werkt in de gehele keten van het DSO en wat nog niet, uitgaande van de minimale vereisten voor inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2023.
PDF document Download:Eindrapportage Quick Scan Go Live DSO LV (9.17 MB)
Deze rapportage analyseert of de maatregelen uit de bestuurlijke reactie van 24 februari 2022 op het advies van het Adviescollege ICT-toetsing over de Landelijke Voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO LV) zijn geïmplementeerd.
PDF document Download:Voortgangsoverzicht Aanmelding, Aansluiting, Ontvangst & Publicatie juni 2022 (11.06 MB)
Overzicht van aantallen overheidsorganisaties die een aanvraag of melding kunnen ontvangen, omgevingswetbesluiten kunnen publiceren en vragenbomen kunnen registreren

Bron: Rijksoverheid 30-08-2022

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet