Nieuwsbrief Implementatie 16 augustus

Kom op 27 september naar de Inspiratiedag! 

Er is al een groot aantal workshops bekend van de Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet op 27 september. We ontmoeten u dan, na alle online Inspiratiedagen, graag weer in levende lijve bij Spant! in Bussum. We gaan landelijk netwerken, elkaar persoonlijk spreken en bevragen en voorbeelden met elkaar delen. Meld u snel aan!

Geef uw project op voor de Aandeslag-Trofee!  

Veel mensen werken hard aan de Omgevingswet en daar komen goede praktijkvoorbeelden uit voort. We gaan ook dit jaar weer op zoek naar mooie projecten en plannen van overheden en samenwerkingsverbanden die een duidelijk probleemoplossend karakter hebben. Deze komen in aanmerking voor de Aandeslag-Trofee 2022. U kunt zich tot 16 september opgeven!

Bericht over project voor snelle implementatie omgevingsplan aangepast  

Om gemeenten te helpen hun gebiedsontwikkelingen bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet vorm te geven, is het project Instrumentarium omgevingsplan voor snelle implementatie gestart. Dit project levert een bruikbare voorbeeldaanpak op voor het opstellen van het omgevingsplan, een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) of het bestemmingsplan binnen de Crisis- en herstelwet (Chw).

In het nieuwsbericht hierover waren onduidelijkheden geslopen. De tekst is daarom aangepast.

Podcast over Voedselbos Ketelbroek  

In de 2e aflevering in onze podcastserie Omgevingsgesprekken gaan we in gesprek met voedselbospionier Wouter van Eck van Voedselbosbouw Nederland. We praten over een duurzaam verdienmodel, de stand van de Nederlandse natuur, biodiversiteit en een toekomstbestendig landelijk gebied. Nieuwsgierig naar wat Wouter te vertellen heeft? U vindt de podcast op Spotify, Apple Podcast en Anchor.

 Op vakantie? Neem de kenniskoffer mee!  

Wat neemt u mee op vakantie? Vergeet de Kenniskoffer Omgevingswet niet! Met deze virtuele koffer vol webinars willen we u deze zomer de mogelijkheid geven om op een ontspannen manier inhoudelijk bij te tanken met kennis over verschillende thema's van de Omgevingswet. Dan bent u goed voorbereid als de wet in werking treedt!

Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet  

Validatie voor opmaak toelichtingen bij toepasbare regels

Vanaf begin oktober 2022 komt er een extra controle (validatie) in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) voor toepasbare regels. Het DSO controleert dan of toelichtingen bij toepasbare regels voldoen aan de richtlijnen voor digitale toegankelijkheid. De toelichtingen moeten namelijk door elke gebruiker van het Omgevingswet goed te lezen zijn. Deze validatie komt naar verwachting in september 2022 in de Standaard toepasbare regels (STTR).

Wat houdt dit in voor overheden en softwareleveranciers? Ga naar het nieuwsbericht voor alle informatie.

Release-informatie beschikbaar voor release PI-23.3

Op 10 augustus vond de release plaats van versie PI-23.3 van het DSO. In deze release zitten veranderingen in de onderdelen Vergunningcheck, Aanvragen, Maatregelen op maat, de homepage en Inloggen. Alle veranderingen in deze release leest u op de pagina Releasenotes bij release PI-23.3 (10 augustus 2022).

Beschikbare toepasbare regels en behandeldienstinstellingen

Als overheid oefent u met het DSO. U oefent bijvoorbeeld met aanvragen en meldingen ontvangen uit het Omgevingsloket, met toepasbare en juridische regels aanleveren en behandeldiensten instellen. U kunt hierbij het overzicht op de website gebruiken. Dit overzicht is bekend als de kruismatrix en werken we iedere werkdag bij.

Oefenen  

Stap voor stap door het oefenaanbod

Met deze overzichtsplaat neemt het programma Aan de slag met de Omgevingswet u stap voor stap mee door het oefenaanbod. De plaat bestaat uit 4 onderdelen die u in samenhang voorbereiden op de inwerkingtreding en implementatie van de Omgevingswet. Wilt u meer informatie over het oefenaanbod of een specifiek onderdeel? Kijk dan op de website van het programma Aan de slag of neem contact op met de Regionale Implementatiecoach Omgevingswet (RIO) in uw regio.

Aanmelden werkplaatsen implementatie

U kunt zich binnenkort aanmelden voor werkplaatsen Omgevingsplan en werkplaatsen Bedrijfsleven. Houd de website en de volgende nieuwsbrieven in de gaten. Daar leest u meer.

Lessons learned werkplaatsen: 25 oktober

Op dinsdag 25 oktober zien we u graag bij de 5e online lessons learned werkplaatsen. Uiteraard houden we u de komende periode op de hoogte van het aanbod die dag. Bent u erbij? Reserveer dan nu alvast tijd in uw agenda tussen 10.00 en 12.00 uur!

Feiten en fabels

Bent u benieuwd of uw kennis over de Omgevingswet up-to-date is? De komende periode publiceren we nieuwe feiten en fabels. We beginnen met wat feiten en fabels uit de oude doos. Doet u mee? 'Een omgevingsdocument wordt in het Omgevingsloket gepubliceerd.' Feit of fabel? Check de website voor het antwoord!

Bijeenkomsten agenda  

Inspiratiedag 27 september 2022

Noteert u de volgende Inspiratiedag in uw agenda: 27 september. Dan zien we elkaar live in Spant! in Bussum, waar we ervaringen gaan uitwisselen en van elkaar leren. Er zijn al een aantal workshops bekend, kijk daarvoor op de website. U kunt zich daar ook aanmelden. 

Klikdemo's en functiegerichte sessies

Op 30 augustus is er weer een klikdemo. De planning voor september volgt binnenkort. Vanaf oktober worden er ook weer  functiegerichte sessies ingepland.  

Evenementenagenda

Kijk in onze online evenementenagenda voor meer informatie over de spreekuren en andere bijeenkomsten.

EVENEMENTENAGENDA

Nieuw op iplo.nl  

Nieuw overzicht met veranderingen werkzaamheden

Er is een nieuw overzicht Veranderingen werkzaamheden, trefwoorden en gerelateerde werkzaamheden (versie juli 2022) in het DSO. In het overzicht ziet u alle veranderingen die gelden vanaf 1 augustus. U kunt dit overzicht gebruiken als u toepasbare regels maakt en daarvoor werkzaamheden en activiteiten koppelt.

Zie ook de nieuwsbrief IPLO Nieuws van augustus.

Bron: aan de slag met de Omgevingswet 16-08-2022