Beantwoording Kamervragen over een beslisnota

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Eerste Kamer de antwoorden op vragen over een beslisnota over de Omgevingswet, De vragen zijn van het Eerste Kamerlid Faber – van de Klashorst (PVV). Een afschrift van deze brief is ook aan de Tweede Kamer gezonden.

Bron: Rijksoverheid 19-09-2022

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet