Geconsolideerde teksten Omgevingswet regelmatig vernieuwd

De teksten van de Omgevingswet, Omgevingsbesluit, Besluit kwaliteit leefomgeving, Besluit activiteiten leefomgeving, besluit bouwwerken leefomgeving en de Omgevingsregeling worden nog regelmatig gewijzigd. Het Informatiepunt Leefomgeving verwerkt deze wijzigingen in de geconsolideerde teksten.

Nieuwe publicaties in het Staatsblad en de Staatscourant worden verwerkt op de pagina over de Omgevingswet, onder 'Geconsolideerde versies'.

Consultatie- en ontwerpversies van nieuwe wijzigingen worden verwerkt in de werkversie op De Omgevingswet, op dezelfde pagina onder ‘Ontwikkeling Omgevingswet’.


Kijk daarom regelmatig op deze website voor de meest recente versie van de teksten.

Bron: Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) 20-09-2022