Handreiking tiny houses

Handreiking tiny houses

Een praktische gids voor de technische toets aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving

Steeds meer gemeenten krijgen te maken met initiatieven voor tiny houses. Deze kleine, vaak semi-mobiele miniwoningen moeten volgens de bouwregelgeving wel ‘gewoon’ voldoen aan de bouwregels uit het Besluit bouwwerken leefomgeving voor de gebruiksfunctie 'wonen’. Maar dat levert soms nog wel wat uitdagingen op en laat ook zien dat niet alle onderdelen van onze bouwregelgeving zijn ontwikkeld voor dit type woningen.

De laatste tijd krijgt de Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland steeds meer vragen over deze tiny houses. Daarom is besloten een praktische handreiking te ontwikkelen die ingaat op de bouwtechnische eisen die gelden voor een tiny house en de mogelijkheden om hiervan af te kunnen wijken, zoals met gelijkwaardige oplossingen of het toepassen van maatwerk. De kern van de handreiking is om aan te geven hoe ook een tiny house, ondanks het feit dat niet aan elke regel kan worden voldaan, toch kan voldoen aan de oogmerken (voorheen pijlers genoemd) veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid die aan de regels ten grondslag liggen.

Deze handreiking gaat enkel in op de technische bouwregels, en niet op gemeentelijk beleid ten aanzien van tiny houses (ruimtelijke regels, tijdelijke of permanente bouw etc.). Dit wordt per gemeente geregeld in het omgevingsplan.

 

Bron: VBWTN Nieman 16-09-2022