Kamerbrief over rapporten versnelling van rechtsbescherming in omgevingsrecht

Minister De Jonge ( Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) biedt de Tweede Kamer de rapporten aan van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) over versnelling van rechtsbescherming in het omgevingsrecht.

PDF document Download:Kamerbrief over rapporten versnelling van rechtsbescherming in omgevingsrecht (78 KB) PDF document Download:Versnelling van rechtsbescherming in het omgevingsrecht de procedure in bezwaar (435.98 KB)
Rapport over de mogelijkheden om procedures in bezwaar te versnellen voor de realisatie van woningbouw- en energie-infrastructurele projecten.
PDF document Download:Beslisnota bij Kamerbrief over rapporten versnelling van rechtsbescherming in omgevingsrecht (107.44 KB)
In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Bron: Rijksoverheid 30-09-2022

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet