Minister moet prijs nieuwbouwvergunning beperken

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) moet een noodplan maken als per 1 januari volgend jaar een nieuw systeem voor bouwtoezicht wordt ingevoerd. Anders is de kans groot dat de prijzen van nieuwbouwwoningen door hoge gemeentelijke bouwleges en extra kosten van bouwtoezicht nog verder stijgen. Als dat gebeurt wordt een nieuwbouwwoning voor steeds meer mensen onbereikbaar, zo waarschuwt Vereniging Eigen Huis. 

Bekijk direct de kosten voor een bouwvergunning per gemeente

Cindy Kremer, directeur Vereniging Eigen Huis: “Het is nu al erg moeilijk om betaalbare nieuwbouwwoningen te bouwen of je huis voor een redelijk bedrag te laten verbouwen. De nieuwe Wet private kwaliteitsborging mag dit niet nog moeilijker maken. Daarom willen we garanties van de minister dat de nieuwe wet niet leidt tot nog hogere vergunningskosten. Als dat toch gaat gebeuren, dan moet het Rijk snel kunnen ingrijpen.” 

Bouwleges dit jaar soms meer dan verdubbeld 

Ook dit jaar onderzocht de vereniging de bouwleges in alle 345 gemeenten. In twaalf daarvan betalen nieuwbouwkopers in een jaar tijd maar liefst 10% hogere bouwleges. Koplopers zijn de gemeenten Wormerland en Putten. In Wormerland waren de leges voor een nieuwbouwwoning met €5.787 al fors, dit jaar komt daar maar liefst €6.500 (+ 113%) bovenop en betaalt een koper al €12.360 aan de gemeente voordat de eerste steen is gelegd. Ook in Putten schieten de leges dit jaar met €1.684 omhoog (+ 54%). Kremer: “De enorme verhogingen die we in sommige gemeenten zien zijn voor ons onacceptabel. Voordat de nieuwe Omgevingswet van kracht wordt moeten er met gemeenten afspraken worden gemaakt over de wijze waarop de tarieven worden berekend. Dan kan de gemeenteraad de kosten controleren en ingrijpen als dat nodig is”.  

Tot zes keer meer betalen voor dezelfde vergunning

Ook de verschillen tussen gemeenten zijn vaak extreem groot. Voor dezelfde bouwvergunning betalen nieuwbouwkopers in Wormerland, Terschelling en Zeist tot ruim €12.000 euro, terwijl kopers in Weert, Den Haag en Waddinxveen daarvoor rond de €2.000 kwijt zijn.  
De leges voor een kleine verbouwing (€10.000 exclusief btw, bijvoorbeeld voor een dakkapel) stegen licht; gemiddeld van €388 naar €400. Uitzondering is ook hier de gemeente Wormerland met een stijging van €379 naar €766; een toename van 102%. 
Landelijk gemiddeld stegen de bouwleges dit jaar met 2,7%. De huidige tarieven werden eind 2021 vastgesteld, nog voordat de inflatie dit jaar sterk opliep. Een gemiddelde nieuwbouwwoning kost nu €448.000, inclusief grondkosten en btw. (bron: NVM 2e kwartaal 2022).  

Over het onderzoek

Vereniging Eigen Huis en IGG Bouweconomie doen jaarlijks onderzoek naar de hoogte van gemeentelijke bouwleges voor een vergunning voor een kleine verbouwing van €10.000 (exclusief btw) en de vergunning voor een nieuwbouwwoning van €170.000 (exclusief bouwgrond en btw). In dit rekenmodel komen de totale kosten van een nieuwbouwwoning uit op ongeveer €400.000.  

(*) Formeel gaat het om de ‘Omgevingsvergunning bouwactiviteit’. Een aantal gemeenten (zoals op de ROEB-lijst) gaat uit van genormeerde bouwkosten. In Staphorst zijn de bouwleges lager als de aanvrager zijn bouwplannen vooraf door een extern bureau laat toetsen. In het onderzoek is deze categorie buiten beschouwing gelaten. 

Meer informatie:

Bekijk de kosten voor een bouwvergunning per gemeente

Bron: Vereniging Eigen Huis 02-09-2022