Nieuwsbrief Implementatie 14 september

Kom naar de Implementatiedag Omgevingswet!  

Op dinsdag 27 september organiseren we een Implementatiedag Omgevingswet (inloop: 9.30 uur, programma: 10.00-16.00 uur). Het event is dit keer live in Spant! in Bussum. Tijdens de dag besteden we aandacht aan verschillende thema’s die belangrijk zijn met het oog op de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Minister Hugo de Jonge houdt tijdens het plenaire deel een keynote. Daarna gaan onder andere Martin van Bers (gemeente Tilburg), Jan van den Broek (VNO-NCW) en Thijs van Mierlo (LSA) met elkaar in gesprek over wat de Omgevingswet ons gaat brengen. Met een discussie over de mogelijkheden en moeilijkheden die de Omgevingswet brengt in de regio en de leefomgeving.

's Middags vinden er 30 (interactieve) workshops plaats voor en door ervaringsdeskundigen uit het hele land. En er is tijd voor inspiratie, informatie en ontmoeting. Met vertegenwoordigers van verschillende overheden én het bedrijfsleven.

Lees meer over het programma en meld u snel aan.

Online sessies Maken van toepasbare regels  

Gemeenten maken toepasbare regels om aanvragen door inwoners en bedrijven in het Omgevingsloket te stroomlijnen. Een groot deel van de activiteiten in het Omgevingsloket is beschikbaar via de bruidsschat. Voor 7 activiteiten bevat de bruidsschat wél de indieningsvereisten, maar géén vergunningcheck. Hiervoor moeten toepasbare regels worden gemaakt. In 4 online sessies leggen we uit hoe de toepasbare regels voor die vergunningchecks met voorbeeldregels eenvoudig aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) worden toegevoegd.

Meer informatie over de data en opzet van de sessies en een aanmeldformulier vindt u op de pagina Hulp bij vergunningchecks voor activiteiten in het Omgevingsloket.

Schrijf u in voor de mer-dag op 13 oktober!  

Op donderdag 13 oktober organiseert Rijkswaterstaat de 2-jaarlijkse mer-dag. De mer-dag is een landelijke bijeenkomst voor professionals in planvorming en milieueffectrapportage (mer). Het evenement biedt mer-gerelateerde onderwerpen aan, in de vorm van werksessies, en een inspirerend plenair programma voor een brede doelgroep. Ook is er ruime gelegenheid om uw netwerk te onderhouden en uit te breiden.

Het thema van deze editie is ‘Mer: samen naar de toekomst’, over de grote opgaven van morgen die we samen moeten oppakken en de inzet van het mer-instrument hierbij. Interesse? Lees meer over de mer-dag of meld u aan.

Geef uw project op voor de Aandeslag-Trofee!  

U kunt zich nog tot 16 september aanmelden voor de Aandeslag-Trofee 2022. Veel mensen werken met mooie projecten aan de Omgevingswet. Ook dit jaar zijn we weer op zoek naar goede praktijkvoorbeelden: projecten en plannen van overheden en samenwerkingsverbanden die een duidelijk probleemoplossend karakter hebben. Wilt u in aanmerking komen voor de Aandeslag-Trofee? Bekijk de selectiecriteria en geef u snel op!

Feiten of fabels: participatie  

'Overheden zijn niet verplicht om aan participatie te doen voor de Omgevingswet.' Feit of fabel?

Inventarisatie RES en milieueffectrapportage  

Het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES) voerde onlangs een onderzoek uit naar de bandbreedte en variatie in het toepassen van milieueffectrapportage bij RES-vraagstukken. De resultaten van die inventarisatie staan in het rapport Inventarisatie RES en mer.

Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet  

Vergunningcheck boom kappen in Omgevingsloket

Provincies en het Rijk hebben een 1e versie gemaakt van de vergunningcheck voor de regels over het onderhouden of weghalen van een boom of beplanting buiten de bebouwde kom. Deze vergunningcheck is nu toegevoegd in het Omgevingsloket.
Meer hierover leest u in het nieuwsbericht.

Aansluiten op oefen- en productieomgeving; regel het nu!

Als overheid moet u aansluiten op het DSO om informatie te versturen en te ontvangen. Eerst op de oefenomgeving. Daarna op de productieomgeving. Wanneer kunt u op zijn laatst aansluiten voor inwerkingtreding? U leest het in het nieuwsbericht.

Gezocht: deelnemers voor gebruikersonderzoek

Graag horen wij wat u van onze websites iplo.nl en aandeslagmetdeomgevingswet.nl vindt. Daarom zoeken we 16 mensen die willen deelnemen aan gebruikersonderzoeken in september en oktober 2022. Het gaat om kwalitatief onderzoek in de vorm van online 1-op-1-gesprekken waarbij u samen met de onderzoeker de website bekijkt en opdrachten uitvoert.

Wilt u meedoen? Lees dan het nieuwsbericht hierover en meld u aan.

Geslaagde Ketenoefendag  

Tijdens de Ketenoefendag op 1 september in Utrecht oefende minister Hugo de Jonge samen met DSO-experts van de provincie Utrecht met het aanvragen van een vergunning in het Omgevingsloket. Hij prees de deelnemers (24 gemeenten, 12 ketenpartners en diverse belanghebbenden) voor de opkomst en inzet en spoorde ze aan om vooral door te gaan met oefenen.

Oefenen  

Masterclasses Instrumentarium Omgevingsplan

Bent u binnen uw organisatie verantwoordelijk voor het opstellen van omgevingsplannen en bent u daarbij op zoek naar een praktisch kader? Op 11 oktober 2022 organiseren stedenbouwkundige bureaus, de VNG, Geonovum en het programma Aan de slag met de Omgevingswet een online introductie van het instrumentarium omgevingsplan. Tijdens de bijeenkomst krijgt u aan de hand van verschillende masterclasses tips hoe u praktisch aan de slag kunt met het omgevingsplan.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op de pagina Tips en uitgangspunten voor gebiedsontwikkeling en omgevingsplan.

Werkplaatsen voor het bedrijfsleven

Ook voor het bedrijfsleven begint de tijd te dringen. Wilt u, als branche of bedrijf, oefenen met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en het Omgevingsloket? Meld u dan aan voor een werkplaats klikdemo voor het bedrijfsleven of een werkplaats waarin u samen met overheden ervaring opdoet met en leert over zaken als content, aanvraagformulieren, taalgebruik, behoeften, omgevingsoverleg, uw rol als adviseur of belanghebbende en continuïteit in dienstverlening. Lees meer en meld u aan.

5e online bijeenkomst lessons learned werkplaatsen

Op dinsdag 25 oktober bent u voor de 5e keer van harte uitgenodigd bij de online bijeenkomst lessons learned werkplaatsen. Van 10.00 tot 12.00 uur hoort en ziet u onder andere de werkplaatsen Grip op omgevingsplan, Houtopstanden, Dierenpension, de gemeente Haarlemmermeer en onder voorbehoud een werkplaats Bedrijfsleven en muteren van de bruidsschat. U kunt zich nu al aanmelden.

Interbestuurlijke werkplaats implementatie

Wilt u in de laatste maanden voor inwerkingtreding de inhoud van de Omgevingswet beproeven en ermee oefenen of ervaren hoe samenwerken in de regio eruit ziet? Het aanmeldformulier vindt u op de pagina Werkplaatsen implementatie Omgevingswet.

Nieuw: Werkplaats Grip op omgevingsplan

Nieuw in het assortiment aan werkplaatsen is Grip op het omgevingsplan. De werkplaats is voor gemeenten die hun omgevingsplan niet zelf kunnen of willen wijzigen en de samenwerking zoeken met een planbureau. In deze werkplaats, waaraan ook planbureaus deelnemen, krijgt u tips en tricks. Kijk in het nieuwsbericht voor meer informatie. U kunt zich daar ook aanmelden.

Werkplaats Projectbesluit casus Windpark Bommelerwaard-A2

Op dinsdag 30 augustus was de kick-off voor de werkplaats Projectbesluit over de casus Windpark Bommelerwaard-A2. In deze werkplaats wil de provincie Gelderland, onder begeleiding van Geonovum, ervaring opdoen met het opstellen, structureren, annoteren en zichtbaar maken in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Op donderdag 29 september van 10.30 tot 12.00 uur is de eerste werksessie. In deze sessie wordt de opzet van het conceptplan besproken. Interesse in deelname? Lees dan verder.

Nieuws voor gemeenten  

Handreiking communicatie Omgevingswet voor gemeenten

Communicatieadviseurs opgelet! In de Handreiking communicatie Omgevingswet vindt u praktische info, tips, tools en praktijkvoorbeelden voor de gemeentelijke website, campagne, standaardbrieven, het Omgevingsloket, toepasbare regels en dienstverlening. Doe er uw voordeel mee en deel haar met collega’s.

Eerste resultaten proef TAM-IMRO beschikbaar

Vanaf medio augustus 2022 heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) samen met gemeenten de Tijdelijke Alternatieve Maatregel Informatiemodel Ruimtelijke Ordening (TAM-IMRO) beproefd. De eerste, voorlopige bevindingen en handvatten voor het gebruik van TAM-IMRO door gemeenten zijn nu beschikbaar. De volledige resultaten van de proef publiceert de VNG binnenkort in een bijsluiter voor het gebruik van TAM-IMRO.

Regel deze maand het instellen van behandeldiensten

In de landelijke voorziening van het DSO (DSL-LV) kunt u per activiteit een behandeldienst instellen. Het DSO-LV stuurt inkomende verzoeken, zoals vergunningaanvragen, dan automatisch door naar de behandeldienst. Aan de slag met de Omgevingswet kan het instellen van de behandeldiensten voor u uitvoeren. Dien vóór 1 oktober uw verzoek in.

Check uw software met de VTH Inregeltest!

Is uw software voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH), in combinatie met het DSO-LV, klaar voor de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)? Met de VTH Inregeltest checkt u het. Een testrobot schiet vergunningaanvragen voor u in bij het Omgevingsloket. Zo kunt u snel en gestructureerd testen. Neem contact op met uw Regionale Implementatiecoach Omgevingswet (RIO) voor meer info en aanmelden!

Bijeenkomsten  

Klikdemo's en functiegerichte sessies

Op 15 en 21 september organiseren we een klikdemo waarin u de basis van het Omgevingsloket kunt leren kennen. Vanaf half oktober worden er ook weer functiegerichte sessies voor medewerkers KCC, balie en dienstverlening, VTH en planvorming ingepland.

Project IKT deelt ervaringen

De koepels van gemeenten, provincies, waterschappen en rijkspartijen voeren sinds het begin van de zomer het project Indringend ketentesten (IKT) uit. Hierbij voeren overheden met vooraf uitgewerkte scenario’s testen uit binnen de keten van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Op 5 oktober delen we de resultaten met gemeenten, provincies, waterschappen en rijkspartijen.

Spreekuren

Elke dinsdag behandelen onze experts tijdens het Spreekuur Omgevingswet in anderhalf uur (van 13.00 tot 14.30 uur) inhoudelijke onderwerpen en kunt u vragen stellen over bijvoorbeeld het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), toepasbare regels, participatie of de bruidsschat.

Evenementenagenda

Kijk in onze online evenementenagenda voor meer informatie over de spreekuren en andere bijeenkomsten.

EVENEMENTENAGENDA

Bron: Aan de slag met de Omgevingswet 15-09-2022