Omgevingsloket online niet beschikbaar op 1 oktober 2022

Op zaterdag 1 oktober is Omgevingsloket online (OLO) de hele dag niet beschikbaar. Er vindt die dag onderhoud plaats.

In de periode september 2022 tot 1 januari 2023 is er een aantal technische wijzigingen in OLO. Dit is onder andere nodig om de beveiliging en performance van het OLO te verbeteren. Deze veranderingen zijn niet direct zichtbaar voor gebruikers. Daarnaast wordt OLO aangepast op de komst van de Omgevingswet.

Kunt u dit bericht ook verspreiden naar uw collega's van het klantcontactcentrum, vergunningverlening en ICT?

Meer informatie over de wijzigingen

Bron: Mailing Omgevingsloket online 26-09-2022

Thema's: Omgevingswet

Tags: OLO / DSO