Aanbiedingsbrief Beantwoording vragen EK over de implementatie van de Omgevingswet van 11 januari 2023

Minister De Jonge ( Volkshuisvestingen Ruimtelijke Ordening) beantwoordt de vragen van de Eerste Kamer over de implementatie van de Omgevingswet van 11 januari 2023. De Tweede Kamer heeft ook een afschrift van de brief ontvangen.

Bron: Rijksoverheid 30-01-2023

Thema's: Omgevingswet