Antwoorden op vervolg Kamervragen over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op de nadere vragen van de Eerste Kamer van 14 december 2022 over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

PDF document Download:Antwoorden op vervolg Kamervragen over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (692.23 KB) PDF document Download:Voortgangsrapportage Implementatie Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (197.93 KB)
Deze rapportage geeft een overzicht van de bereikte resultaten en de voortgang van de implementatie van en voorbereiding op de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) per 1 juli 2023.
PDF document Download:Beslisnota bij antwoorden op vervolg Kamervragen over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (80.3 KB)
In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Bron: Rijksoverheid 26-01-2023