Brandveiligheid containerwoningen in Amsterdam niet op orde

Vrijwel alle containerwoningcomplexen in Amsterdam vertonen gebreken. Dat staat in een onderzoek naar de brandveiligheid dat is uitgevoerd naar aanleiding van de grote brand in een dergelijk complex afgelopen november. Door de brand gingen 74 containerwoningen verloren.

Bij de aangetroffen gebreken gaat het om onder meer niet functionerende brandmelders, rommel in meterkasten en gangen, of tekortkomingen in brandwerende wanden. Volgens de gemeente zijn de problemen ontstaan nadat de complexen in gebruik zijn genomen en is een ‘aanzienlijk deel’ snel op te lossen, schrijft NH Nieuws.

Geen ontruiming

Volgens het gemeentebestuur zijn er geen acute problemen waardoor de panden ontruimd moeten worden. Wel moeten de panden opgeruimd worden. Om ervoor te zorgen dat de brandveiligheid van de tijdelijke woningcomplexen ook op de lange termijn in orde blijft, gaat de gemeente in gesprek met de brandweer en woningcorporaties. Daaruit moet blijken of er aanvullende maatregelen moeten komen om de brandveiligheid te verhogen, meldt het Amsterdamse AT5.

Bron: Brandveilig.com 26-01-2023