Ga aan de slag met nieuwe proefprojecten!

Via de nieuwe ‘stimuleringsregeling proefprojecten’ is er een nieuwe subsidiepot voor totaal 850 nieuwe proefprojecten Wkb beschikbaar.
Per proefproject kan tot maximaal € 6.000,- aan subsidie worden gevraagd waarbij er € 5.000,- aan de kwaliteitsborger wordt verstrekt en € 1.000,- aan de aannemer.
 

Welke projecten komen voor een financiële bijdrage in aanmerking?
De bijdrage kan worden aangevraagd voor projecten die aan de volgende eisen voldoen:

  • De bouw- of verbouwactiviteit moet vallen binnen gevolgklasse 1
  • De gemeente, de aannemer en de kwaliteitsborger zijn bij het project betrokken (bij voorkeur ook de opdrachtgever)
  • Iedere deelnemer voert de werkzaamheden uit alsof de Wkb al is ingevoerd
  • De kwaliteitsborger moet zijn opgenomen in het landelijke register van kwaliteitsborgers, aangevuld met de kwaliteitsborgers die eerder voor proefprojecten zijn toegelaten.
  • Het project start voor inwerkingtreding van de Wkb en is binnen 3 jaar afgerond

Lees meer over STIPP en meld u aan voor een proefproject via: https://www.stichtingibk.nl/stipp/

Bron: Min. BZK 02-01-2023

Auteur: Wico Ankersmit

Thema's: Wetgeving en Vergunningen

Tags: Kwaliteitsborging voor de bouw