Kamerbrief over voortgang versterking VTH-stelsel

Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de versterking van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) voor milieu.

PDF document Download:Kamerbrief over voortgang versterking VTH-stelsel (380.96 KB) PDF document Download:Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang versterking VTH-stelsel (91.98 KB)
In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
PDF document Download:Overzicht Acties IBP Versterking VTH-stelsel (169.74 KB)
Het overzicht geeft de verschillende acties en de behaalde resultaten en voortgang weer van de versterking van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) voor milieu.
PDF document Download:Verkenning kennisinfrastrucuur VTH-stelsel Ongekende kennis (1.35 MB)
Het rapport gaat over verkennend onderzoek naar de mogelijkheden om te komen tot een effectieve kennisinfrastructuur voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH).

Bron: Rijksoverheid 17-01-2023