Kamervragen over kritisch stuk Bouwwereld

Met de inwerkingtreding van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) op 1 juli 2023 gaan mogelijk ook nieuwe eisen gelden op het gebied van daglichttoetreding. Een kritisch artikel op de website van Bouwwereld over deze kwestie heeft geleid tot Kamervragen.

In mei vorig jaar publiceerde Bouwwereld een artikel van de hand van Nico Scholten over de nieuwe daglichteisen die naar verwachting worden ingevoerd met het ingaan van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Scholten, werkzaam bij Expertisecentrum Regelgeving Bouw, is van mening dat de wijzigingen in de regelgeving zinloos zijn en de gewone burger alleen maar op kosten zal jagen.

“Het parlement zou de wetgever duidelijk moeten maken dat niemand behoefte heeft aan dergelijke nodeloze ingrepen in de bouwregelgeving. Dat adviseurs graag geld willen verdienen is bekend, maar dat zou voor de regelgever geen reden moeten zijn om goed functionerende bouwregelgeving te wijzigen”, aldus Scholten.

Lees het hele artikel hier

Bron: Bouwwereld 19-01-2023