Nieuwsbrief Implementatie 10 januari

Gemeente Zundert wint Aandeslag-Trofee 2022  
 
De gemeente Zundert is de winnaar van de Aandeslag-Trofee 2022. Vanmiddag reikte minister Hugo de Jonge de trofee uit aan Marien Provoost, projectleider bij de gemeente Zundert. Met het project Zundert Floreert werkt een breed opgezet samenwerkingsverband aan het ontwikkelen van diverse gebiedsvisies en concrete initiatieven.

Lees meer over de winnaar van de Aandeslag-Trofee 2022.

Evaluatiecommissie Omgevingswet ingesteld  
 
De ministerraad heeft op 23 december 2022 de Evaluatie­commissie Omgevingswet (EcO) ingesteld. De commissie bestaat uit 8 leden, inclusief voorzitter Hetty Klavers. De Evaluatie­commissie Omgevingswet is op 1 januari 2023 met haar werkzaam­heden gestart.

Lees in het nieuwsbericht uit welke leden de commissie bestaat en welke taken zij heeft.
 
Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet  

Update van de bruidsschat en rijksregels in het DSO

Deze week (week van 9 januari) voeren we een update uit op de oefenomgeving van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

  • Er komt een nieuwe versie beschikbaar van de toepasbare regels voor Maatregelen op maat die horen bij de bruidsschat. Deze is inmiddels voor alle gemeenten beschikbaar op de oefenomgeving van DSO.
  • We voeren wijzigingen door in de juridische regels die horen bij de 4 lgemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) en de Omgevingsregeling (Or).
  • We laden een nieuwe versie van de toepasbare regels die horen bij de 4 AMvB’s en de Omgevingsregeling. Hier wordt op dit moment aan gewerkt. De verwachting is dat dit uiterlijk vrijdag 13 januari is afgerond.
  • De oefenomgeving wordt niet leeggehaald. U kunt in deze week blijven oefenen. En de juridische regels van de bruidsschat en de toepasbare regels voor indienen en checken, worden niet gewijzigd. 

In de week van 16 januari legen we de demo-omgeving. En laden we die opnieuw met content zoals bruidsschatten voor gemeenten.

Lees meer over deze update van de oefenomgeving en demo-omgeving en de impact op uw werkzaamheden.
 
Nieuws voor leveranciers en ontwikkelaars  
 
Uitnodiging leveranciersdag 17 januari 2023

Op dinsdag 17 januari 2023 is er weer een online leveranciersdag voor leveranciers en adviesbureaus. Er zijn 3 sessies: 

  • Aansluiten op het DSO
  • Toepasbare regels met persistente identifiers en herbruikbare vragen 2.0
  • Aan de slag met het omgevingsplan

Kijk op het Ontwikkelaarsportaal voor het programma, aanmelding en de sprekers.
 
Klikdemo's in 2023  
 
Ga nu oefenen met het Omgevings­loket. Verschillende data in januari en februari beschikbaar!
 
Bijeenkomsten  
 
11 januari: VTH Netwerkbijeenkomst | Bepalen bevoegd gezag onder de Omgevingswet
12 januari: Vervolgsessie samenwerken onder de Omgevingswet
Vanaf 16 januari: Start nieuwe werkplaatsen Grip op omgevingsplan
16 en 30 januari: Klikdemo's: praktijksessie Oefenen met het Omgevingsloket
17 januari: Webinar Implementatie van de Omgevingswet: van programma naar lijnorganisatie door procesgericht werken
17 januari: Leveranciersdag
17, 24 en 31 januari: Serie 1: online sessies Hulp bij vergunningchecks voor activiteiten in het Omgevingsloket
23 januari: VTH Netwerkbijeenkomst | De circulaire over het basistakenpakket
26 januari: Project IKT deelt ervaringen fase 3
26 januari: VTH Netwerkbijeenkomst | De rol van de raad bij de BOPA: praktijkvoorbeelden Zwolle en Hof van Twente
2, 9 en 16 februari: Serie 2: online sessies Hulp bij vergunningchecks voor activiteiten in het Omgevingsloket
6 en 13 februari: Klikdemo's: praktijksessie Oefenen met het Omgevingsloket

Meer bijeenkomsten vindt u in de evenementenagenda op onze website.
 
EVENEMENTENAGENDA

Ook in 2023: Spreekuur Omgevingswet  
 
Hebt u een vraag over het DSO of over toepasbare regels? Kom dan naar het online Spreekuur Omgevingswet. Elke dinsdag van 13.00-14.00 uur.
 
IPLO Nieuws  
 
Blijf op de hoogte met IPLO Nieuws, de nieuwsbrief van het Informatiepunt Leefomgeving!
 

Bron: Aan de slag met de Omgevingswet 12-01-2023