Nieuwsbrief Implementatie 17 januari

Deventer: Ook na inwerkingtreding gezamenlijk op blijven trekken  

'Deventer is er klaar voor, maar we zien ook nog wel aandachtspunten, met name op het punt van de samenloop en de toegankelijkheid van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.' Dat was de boodschap van Ilse Heitling, transitiemanager Omgevingswet bij de gemeente Deventer op 22 december, aan Marjolein Jansen. De programma-directeur-generaal Ruimtelijke Ordening bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bracht toen een werkbezoek aan Deventer.

Lees meer over dit werkbezoek aan Deventer in het nieuwsbericht.

Terugblik uitreiking Aandeslag-Trofee 2022  

Welke gemeente werkt al zo goed mogelijk in de geest van de Omgevingswet? En wint met haar project of plan met probleemoplossend karakter de Aandeslag-Trofee 2022? Op 10 januari 2023 kwam op het ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag het verlossende antwoord: De gemeente Zundert met het project Zundert Floreert. Minister Hugo de Jonge reikte de trofee uit aan Marien Provoost, projectleider bij de gemeente Zundert.

Op de website blikken we terug op de uitreiking van de Aandeslag-Trofee. Lees daar ook het interview over het winnende project van de gemeente Zundert. En de interviews met de gemeenten Rotterdam en Veenendaal.

Toezicht en handhaving onder de Omgevingswet: 'ja, mits' u zich aan de regels houdt!  

Toezicht en handhaving komt pas vaak aan het eind in beeld en krijgt veel te weinig aandacht. Dat betoogt Wico Ankersmit, directeur Vereniging Bouw- en Woningtoezicht (BWT), in een essay. Hij belicht daarin de rol van toezicht en handhaving zoals hij deze in zijn ruim 25 jaar ervaring binnen het vakgebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) heeft ervaren. En vertelt hoe hij persoonlijk verbetering en vooral een betere positionering van toezicht en handhaving voor zich ziet.

Lees het essay van Wico Ankersmit.

Nieuws voor gemeenten  

Netwerkbijeenkomst VTH: Bepalen bevoegd gezag

Op 11 januari vond de eerste VTH-Netwerkbijeenkomst van 2023 plaats. Aan de hand van een casus legden we in deze sessie uit hoe onder de Omgevingswet wordt bepaald wie het bevoegd gezag is. Ook lieten we zien hoe dit zichtbaar is in het Omgevingsloket.

Sessie gemist? Kijk de opname over het bepalen van het bevoegd gezag terug!

Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet  

Contentupdate demo-omgeving vanaf 16 januari

Vanaf 16 januari wordt de content op de demo-omgeving van de landelijke voorziening van het DSO (DSO-LV) geüpdatet. We zorgen dat de content hierdoor weer aansluit op die van de oefenomgeving (pre-productieomgeving). En we breiden deze uit zodat de demo-omgeving een betere indruk gaat geven van hoe het Omgevingsloket er na inwerkingtreding van de Omgevingswet uit zal komen te zien.
Bekijk welke werkzaamheden we deze week uitvoeren op de demo-omgeving en wat dat voor u betekent. 

Voor het eerst productiecontent geautomatiseerd door de DSO-keten

Primeur IDgis, Serviceteam Rijk en LNV: voor het eerst is een besluit door een softwareleverancier aangeboden aan de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen (LVBB) en volledig geautomatiseerd verwerkt in de keten van het Digitaal Stelsel voor de Omgevingswet (DSO). Het besluit is succesvol gepubliceerd in de Staatscourant. De weergave van het besluit is zichtbaar in het Omgevingsloket.
Lees meer over het Aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold & Leggelderveld en de kennisgeving daarvan in de LVBB.

Voorbeeldbestand beschikbaar bij versie 3.0 STAM

Op de pagina Standaard en informatiemodel aanvragen en meldingen (STAM en IMAM) is nu ook een voorbeeldbestand toegevoegd bij STAM versie 3.0. Om verzoeken te kunnen ontvangen, sluit u als overheid uw zaak- of vergunningensysteem aan op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Uw zaak- of vergunningensysteem moet werken volgens de Standaard aanvragen en meldingen (STAM). Sinds 1 december 2022 is versie 3.0 van STAM beschikbaar.

Klikdemo's in 2023  

Ga nu oefenen met het Omgevings­loket. Verschillende data in januari en februari beschikbaar!

Bijeenkomsten  

17, 24 en 31 januariSerie 1: online sessies Hulp bij vergunningchecks voor activiteiten in het Omgevingsloket

23 januariVTH Netwerkbijeenkomst | De circulaire over het basistakenpakket

23 en 30 januari: Klikdemo's: praktijksessie Oefenen met het Omgevingsloket

26 januari: Project IKT deelt ervaringen fase 3

26 januari: VTH Netwerkbijeenkomst | De rol van de raad bij de BOPA: praktijkvoorbeelden Zwolle en Hof van Twente

27 januari: VTH Netwerkbijeenkomst | Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, deel 4

2, 9 en 16 februari: Serie 2: online sessies Hulp bij vergunningchecks voor activiteiten in het Omgevingsloket

6 en 13 februari: Klikdemo's: praktijksessie Oefenen met het Omgevingsloket

Meer bijeenkomsten vindt u in de evenementenagenda op onze website.

EVENEMENTENAGENDA

Spreekuur Omgevingswet  

Hebt u een vraag over het DSO of over toepasbare regels? Kom dan naar het online Spreekuur Omgevingswet. Elke dinsdag van 13.00-14.00 uur.

Nieuw op iplo.nl  

Communicatie met initiatiefnemers in het DSO

Initiatiefnemers kunnen via het Omgevingsloket onder andere een vergunning aanvragen, melding doen of informatie indienen. Als overheid kunt u in het nieuwe Omgevingsloket niet direct communiceren met initiatiefnemers. Op de pagina Communicatie met initiatiefnemers in het DSO leest u op welke manieren dat wel kan.

IPLO Nieuws

Blijf op de hoogte met IPLO Nieuws, de nieuwsbrief van het Informatiepunt Leefomgeving. Lees de IPLO Nieuws van januari!

Bron: Aan de slag met de Omgevingswet 19-01-2023