Nieuwsbrief Implementatie 25 januari

Lochem wil snel duidelijkheid over inwerkingtreding  
 
Snelle duidelijkheid over de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet is heel belangrijk om het momentum niet te verliezen. De organisatie moet weten waar ze aan toe is. Tijdens het werkbezoek aan Lochem van Marjolein Jansen, programma-directeur-generaal Ruimtelijke Ordening bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, werd hier lang bij stil gestaan.

Lees het nieuwsbericht over dit werkbezoek op woensdag 18 januari aan Lochem.

Webinar over procesgericht werken  

Veel organisaties zijn al druk bezig met het inrichten van processen en het implementeren van systemen om klaar te zijn zodra de Omgevingswet in werking treedt. Maar dan moeten er toch nog werkafspraken worden aangescherpt. Of de aansluiting tussen proces en systeem is nog niet optimaal. Of er zit nog een aantal blinde vlekken in de samenwerking met ketenpartners.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug bereidt zich hierop voor. In een webinar over procesgericht werken delen zij aan de hand van voorbeelden hoe ze dit aanpakken. U kunt de opname nu terugkijken

Zet de landelijke opgaven op 1  

'Onderwerpen zoals klimaatadaptatie, energietransitie, woningnood en het stikstofdossier vragen om aandacht en vooral actie. Ik denk dat de Omgevingswet op deze en andere beleidsterreinen ons gaat faciliteren.’

Dit zegt Vanessa Viva Koomen, een van de Regionale Implementatiecoaches Omgevingswet (RIO’s). De RIO's ondersteunen gemeenten en uitvoeringsorganisaties bij de invoering van de Omgevingswet. Vanessa heeft de regio’s in Zeeland en West-Holland in haar portefeuille.

In een interview vertelt Vanessa Viva Koomen over haar dagelijkse praktijk.

Oefenen  

Oefenaanbod Aan de slag

Met werkplaatsen, klikdemo’s in het Omgevingsloket en oefencasussen ondersteunen we gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, waterschappen en rijkspartijen bij en met het oefenen. Kijk op de website voor het oefenaanbod.

Heeft u vragen over oefenen of een suggestie? Laat het ons weten via het contactformulier op de website.

Klikdemo's in 2023  

Ga nu oefenen met het Omgevings­loket. Verschillende data in januari en februari beschikbaar!

Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet  

Nieuwe versie algemene set indieningsvereisten

Vanaf 23 januari 2023 is versie 3.2 beschikbaar van de algemene set indieningsvereisten voor de oefenomgeving (pre-productieomgeving) van het DSO. Veranderingen in de nieuwe versie zijn onder andere:

  • projectnaam optioneel met aangepaste toelichting
  • vier algemene vragen van verzoek niet publiceerbaar in plaats van publiceerbaar 
  • verborgen stuurvragen die zichtbaar zijn in de pdf als de Generieke GegevensService (GGS) niet beschikbaar is

De nieuwe versie van de algemene set indieningsvereisten en de bijbehorende bijlagen kunt u downloaden op de pagina Algemene set indieningsvereisten in het Omgevingsloket.

Nieuwe versie STTR en IMTR

Vanaf 17 januari  is een nieuwe versie (1.4.2) beschikbaar van de Standaard toepasbare regels (STTR) en het bijbehorende informatiemodel (IMTR). Deze standaard is nodig om toepasbare regels te kunnen aanleveren en publiceren. De wijzigingen zijn tekstueel. Zo is in de nieuwe versie van de STTR de uitleg over dynamische vragen verbeterd (paragraaf 8.6). En in de IMTR is het gegevenstype date gespecificeerd (dd-mm-yyyy). De nieuwe versies kunt u downloaden op de pagina Standaard en informatiemodel toepasbare regels (STTR en IMTR).

Overzicht beschikbare toepasbare regels (kruismatrix) oefenomgeving bijgewerkt

In de week van 9 januari is de oefenomgeving (pre-productieomgeving) bijgewerkt. Tijdens de update zijn nieuwe versies geladen van de toepasbare regels voor Maatregelen op maat die horen bij de bruidsschat. Ook zijn de juridische regels voor de 4 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) en de Omgevingsregeling gewijzigd. En is een nieuwe versie geladen van de toepasbare regels die horen bij de AMvB’s en de Omgevingsregeling. Het bijgewerkte overzicht van beschikbare regels (kruismatrix) vindt u op de pagina Beschikbare toepasbare regels en behandeldienstinstellingen op oefenomgeving DSO (kruismatrix).

Nieuws voor gemeenten  

Infographic Aan de slag met het omgevingsplan

Gemeenten zijn volop aan de slag met het omgevingsplan. De VNG ondersteunt hen daarbij met online informatie, tools, werkplaatsen en bijeenkomsten. De interactieve infographic geeft een samenhangend overzicht wat gemeenten te doen staat en hoe de VNG daarbij kan helpen.

Stappenplan wijzigen omgevingsplan

De VNG heeft een stappenplan gepubliceerd dat gemeenten helpt bij het doorlopen van het proces voor het wijzigen van het omgevingsplan. Van voorbereiden via ontwerpen en besluiten naar bekendmaken en rechtsbescherming. Bij elke stap staan technische en organisatorische randvoorwaarden en praktische aandachtspunten voor gemeenten. Het stappenplan is onderdeel van een set van webpagina’s over het wijzigen van het omgevingsplan, inclusief 3 praktijkvoorbeelden.

Bijeenkomsten  

26 januari: Project IKT deelt ervaringen fase 3

26 januariVTH Netwerkbijeenkomst | De rol van de raad bij de BOPA: praktijkvoorbeelden Zwolle en Hof van Twente

27 januari: VTH Netwerkbijeenkomst | Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, deel 4

30 januari: Klikdemo: praktijksessie Oefenen met het Omgevingsloket

2, 9 en 16 februariSerie 2: online sessies Hulp bij vergunningchecks voor activiteiten in het Omgevingsloket

6 en 13 februariKlikdemo's: praktijksessie Oefenen met het Omgevingsloket

28 februari: Leveranciersdag

Meer bijeenkomsten vindt u in de evenementenagenda op onze website.

EVENEMENTENAGENDA

Spreekuur Omgevingswet  

Kom naar het online Spreekuur Omgevingswet! Elke dinsdag van 13.00-14.00 uur beantwoorden de experts van ons programma daar graag al uw vragen over het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en Toepasbare regels.

Bron: Aan de slag met de Omgevingswet 25-01-2023