Nieuwsbrief Implementatie 31 januari

Snel besluit over startdatum Omgevingswet cruciaal  

Het Koninklijk Besluit dat de datum van de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 regelt, is op 26 januari door minister De Jonge bij de Eerste en Tweede Kamer in procedure gebracht. Daarmee is interbestuurlijk een nieuwe streefdatum afgesproken.

Het Rijk, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Unie van Waterschappen en het bedrijfsleven stellen dat het nu van essentieel belang is dat de beide Kamers snel een invoeringsdatum van de reeds aangenomen Omgevingswet vaststellen.

Op de website vindt u de Kamerbrief over voortgang implementatie Omgevingswet met bijbehorende stukken. Ook vindt u daar de berichtgeving van de deelnemers aan het bestuurlijk overleg.

Innovatief toezichthouden en handhaven  

Toezichthoudende organisaties moeten investeren in lerend vermogen en innovatie. Dat betoogt Martin de Bree, verbonden aan de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit, en directeur-eigenaar van Next Step Management in een essay. 

Lees het essay Innovatief toezichthouden en handhaven. 

Nieuws voor gemeenten  

Start STIPP-regeling

Ter voorbereiding op de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) biedt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) samen met de VNG een kostenvergoeding aan voor het doen van proefprojecten. Deze regeling van het Stimuleringsprogramma Proefprojecten (STIPP) moet ervoor zorgen dat opdrachtgever, gemeente, aannemer en kwaliteitsborger nu al oefenen en ervaren hoe het is om te bouwen onder de Wkb. Deze regeling kunt u aanvragen via Stichting IBK.

Update wegwijzers minimale acties Wkb

De zogeheten minimale acties van de VNG geven aan welke voorbereidingen gemeenten minimaal moeten treffen om klaar te zijn voor de inwerkingtreding van de Wkb. De twee wegwijzers van de Wegwijzers minimale acties Omgevingswet die betrekking hebben op de Wkb (nr. 7 en 13) hebben recentelijk een update gehad.

Netwerkbijeenkomst Wkb terugkijken?

Wat is de impact van de voorgestelde voorzorgsmaatregelen rondom de Wkb voor gemeenten? In deze netwerkbijeenkomst gaan Wico Ankersmit, Cobie Gardien, Mieke ten Bosch en Esther van Kooten Niekerk hierover in gesprek.
U kunt de opname van de netwerkbijeenkomst Impact voorzorgsmaatregel op invoering Wkb nu terugkijken.

Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet  

Update bruidsschat: check kleinschalig graven en verbeterde maatregelen

Vanaf 24 januari 2023 hebben gemeenten een extra vergunning­check bij de bruidsschat voor de werkzaamheid Graven in bodem of waterbodem. Deze staat op de oefenomgeving (pre-productie­omgeving) van het Omgevingsloket. Eerder zijn in januari nieuwe versies geladen van toe­pas­bare regels voor maat­regelen bij de bruidsschat.

Lees in het nieuwsbericht meer over de extra check voor kleinschalig graven. Hier vindt u ook een link naar het overzicht waarin staat voor welke activiteiten de maatregelen zijn verbeterd.

 Nieuws voor leveranciers en ontwikkelaars  

Nieuwe versie van API Verzoek indienen

In februari 2023 komt versie 3 uit van de API Verzoek indienen. Uitleg over wat er wijzigt in de API kunt u terugvinden in het API register. De huidige versies kunnen voorlopig nog gebruikt worden.

  • Versie 1 wordt ondersteund tot 1 oktober 2023.
  • Versie 2 wordt ondersteund tot 1 januari 2024. 

Klikdemo's in februari  

Ga nu oefenen met het Omgevings­loket! U kunt zich nog aanmelden voor 6 en 13 februari.

Bijeenkomsten  

1 februari: Project IKT deelt ervaringen fase 3

2, 9 en 16 februariSerie 2: online sessies Hulp bij vergunningchecks voor activiteiten in het Omgevingsloket

6 en 13 februari: Klikdemo's: praktijksessie Oefenen met het Omgevingsloket

28 februariLeveranciersdag

Meer bijeenkomsten vindt u in de evenementenagenda op onze website.

EVENEMENTENAGENDA

Spreekuur Omgevingswet  

Kom naar het online Spreekuur Omgevingswet! Elke dinsdag van 13.00-14.00 uur beantwoorden de experts van ons programma daar graag al uw vragen over DSO en Toepasbare regels.

 
 

 
   

Bron: Aan de slag met de Omgevingswet 31-01-2023