Snel besluit over startdatum Omgevingswet cruciaal

Het Koninklijk Besluit dat de datum van de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 regelt, is vandaag door de minister bij beide Kamers in procedure gebracht. Daarmee is interbestuurlijk een nieuwe streefdatum afgesproken.

Rijk, IPO, VNG, de Unie van Waterschappen en het bedrijfsleven stellen dat het nu van essentieel belang is dat de Eerste en Tweede Kamer snel een invoeringsdatum van de reeds aangenomen Omgevingswet vaststellen.

Berichtgeving

De deelnemers aan het bestuurlijk overleg hebben hierover op hun eigen kanalen bericht.
Lees deze berichten via onderstaande links:

Meer lezen

Lees daarvoor de Brief aan de regering: Voortgang van de implementatie van de Omgevingswet met bijbehorende stukken op de website van de Tweede Kamer (26 januari 2023).

Bron: Informatiepunt Leefomgeving 27-01-2023

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet