Update van de bruidsschat en rijksregels in het DSO

In de week van 9 januari voeren we een update uit op de oefenomgeving (pre-productieomgeving) van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dan komt een nieuwe versie beschikbaar van de toepasbare regels voor Maatregelen op Maat die horen bij de bruidsschat. Ook muteren we juridische regels en laden we een nieuwe versie van de toepasbare regels die horen bij de algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) en de Omgevingsregeling (Or). In de week van 16 januari voeren we een update uit op alle content op de demo-omgeving.

Aanleiding voor de update

Initiatiefnemers zien in de bruidsschat in het Omgevingsloket meer maatregelen dan die horen bij hun werkzaamheden. Dit verschilt van de huidige Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). De werkgroep Maatregelen op Maat heeft aanbevelingen gedaan en deze zijn verwerkt naar aanpassingen in de toepasbare regels. Ook hebben we de indeling van de demo-omgeving meer gelijkgetrokken met hoe het Omgevingsloket eruitziet bij inwerkingtreding.

Met de nieuwe inwerkingtredingsdatum (naar verwachting 1 juli 2023) is er ruimte ontstaan voor deze update. Hiermee wordt de bruidsschat in de oefenomgeving en demo-omgeving beter bruikbaar voor initiatiefnemers en overheden. Medewerkers van bijvoorbeeld bedrijven, organisaties, gemeenten en waterschappen kunnen zo beter oefenen en zien hoe het Omgevingsloket eruit gaat zien.

Werkzaamheden op de oefenomgeving van het DSO

Week van 9 januari

Op de oefenomgeving voeren we de volgende werkzaamheden uit:

Laden van een nieuwe versie van de toepasbare regels voor Maatregelen op Maat die horen bij de bruidsschat
We verwerken de aanbevelingen van de werkgroep Maatregelen op Maat in de toepasbare regels.
Mutatie van de juridische regels voor de 4 AMvB’s en de Omgevingsregeling
Voor het wijzigingen van de Omgevingsregeling en de 4 AMvB’s gebruiken we de content die we in juli 2022 al hadden voorbereid voor de productieomgeving en die daar door het uitstel van de Omgevingswet nog niet is geplaatst.
Laden van een nieuwe versie van de toepasbare regels die horen bij de AMvB’s en de Omgevingsregeling
We verwerken in deze nieuwe versie een groot aantal aanbevelingen. Waaronder een aantal van de werkgroep Maatregelen op Maat in de toepasbare regels.

Effect op het oefenen in de oefenomgeving van het DSO

 • De oefenomgeving wordt niet leeggehaald .U kunt in deze week blijven oefenen.
 • De juridische regels van de bruidsschat en de toepasbare regels voor indienen en checken, worden niet gewijzigd. De versie van de bruidsschat die nu op de oefenomgeving staat, blijft de versie zoals deze is.

Houd op de oefenomgeving rekening met het volgende:

 • Conceptaanvragen en meldingen die u nog niet heeft ingediend, en die zijn gemaakt op basis van een toepasbare regel van het Rijk die wijzigt, gaan we opnieuw opstellen. Hiervan krijgt u als overheid een melding. Dit gaat ook zo werken in de productieomgeving. Ook na inwerkingtreding van de Omgevingswet kunnen indieningsvereisten wijzigen. Als u op dat moment een aanvraag nog niet heeft ingediend, moet u ook dan een nieuwe aanvraag opstellen op basis van de nieuwe toepasbare regels.
 • Aanvragen en meldingen die u wel heeft ingediend, kunt u gewoon verder afhandelen. Inclusief eventueel het aanvullen van aanvragen. Ook als de desbetreffende toepasbare regel wijzigt. Omdat we updaten op basis van de versie van de toepasbare regels die in werking was op het moment van indienen.

Werkzaamheden op de demo-omgeving van het DSO
Week van 16 januari

De demo-omgeving wordt geleegd en opnieuw geladen met:

 • Bruidsschatten voor gemeenten (inclusief toepasbare regels met de actuele versie Maatregelen op Maat)
 • Actuele versies van de 4 AMvB’s en de Or (juridisch en toepasbaar)
 • Actuele versie van werkzaamheden en de algemene set
 • Staalkaarten en model toepasbare regels VNG in de gemeente Tilburg, met voorbeeldchecks in de gemeente Zeewolde
 • Selectie van omgevingsverordeningen van provincies
 • Selectie van waterschapsverordeningen, voor de rest van de waterschappen wordt de demo-omgeving geladen met de bruidsschat.

Effect op de demo-omgeving van het DSO

 • Aanvragen die u op de demo-omgeving heeft ingediend en als lopende aanvraag bewaard heeft, wissen we bij het legen van de omgeving. Dit geldt ook voor opgeslagen conceptaanvragen.
 • Tijdens het updaten van de demo-omgeving adviseren wij u de oefenomgeving te gebruiken voor het oefenen en geven van demo’s.

Meer informatie

Bron: Aan de slag met de Omgevingswet 06-01-2023