Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over de Omgevingswet februari 2022

Minister De Jonge (Volkshuisvestingen Ruimtelijke Ordening) biedt antwoorden aan op vragen over de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet. De leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer hebben de vragen gesteld. Eenzelfde brief heeft de Eerste Kamer ontvangen

PDF document Download:Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over de Omgevingswet februari 2022 (63.49 KB) PDF document Download:Antwoorden op Kamervragen over de Omgevingswet februari 2022 (199.32 KB)
Minister De Jonge ( Volkshuisvestingen Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet. De leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer hebben de vragen gesteld.
PDF document Download:Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over de Omgevingswet februari 2022 (131.83 KB)
In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk

Bron: Rijksoverheid 07-02-2023

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet