Invloed Wkb op VTH

In 2022 en 2023 organiseerden team VTH en team Wkb van de VNG 4 netwerksessies waarin wij u in grote lijnen op de hoogte brachten van de invloed van de Wkb op uw bedrijfsprocessen. Aan de hand van actuele casussen, de happy-flow & un-happy-flow en concrete voorbeelden namen wij u mee in de Wkb. Ook lieten wij u zien welke handvatten wij concreet bieden ter ondersteuning van de implementatie van de Wkb binnen uw organisatie. 

Deel 1

Op dinsdag 4 oktober 2022 gingen we in op de invloed van de Wkb op de processen en de verzoeken in het DSO. Deze sluiten aan bij de werkende processen die we hebben ontwikkeld in het kader van de Omgevingswet.

Hieronder vindt u de opname van deel 1. Onder het kopje Bestanden vindt u de bijbehorende PowerPoint presentaties terug.

Tijdens deze sessie zijn er veel vragen gesteld in de chat. Onder het kopje Bestanden vindt u een PDF met antwoorden op deze vragen. 

Deel 2

Op maandag 10 oktober 2022 vond een verdiepende bijeenkomst plaats. In deze sessie is ingegaan op de happy- en unhappy flow. Ook zijn er een aantal concrete casussen behandeld. Tevens zijn concrete handvatten om de implementatie van de Wkb te ondersteunen de revue gepasseerd.

Hieronder vindt u de opname van deel 2. Onder het kopje Bestanden vindt u de bijbehorende PowerPoint presentatie terug. Bij de bestanden vindt u ook de (un)happy flow inventarisatie.

Deel 3

Op vrijdag 4 november 2022 vond de derde sessie plaats van de Wkb special. Tijdens deze sessie hebben we een aantal veelvoorkomende issues behandeld. Bijvoorbeeld de afwegingen die u als bevoegd gezag moet maken en wat de consequenties daarvan zijn.

Hieronder vindt u de opname van deel 3. Onder het kopje Bestanden vindt u de bijbehorende PowerPoint presentatie terug.

Deel 4

Op 27 januari 2023 vond het vierde deel van de Wkb special plaats. In deze sessie behandelden Wico Ankersmit (directeur Vereniging Bouw- en Woningtoezicht) en Anton Wolthuis (docent Omgevingsrecht) het handhavingsbeleid dat ze voor een gemeente hebben opgesteld rondom de Wkb. 

De sprekers gaan ook in op het toezichtprotocol van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht. Dit protocol is aangepast op de Omgevingswet en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Het maakt bij gemeenten vaak onderdeel uit van het handhavingsbeleid.

Hieronder vindt u de opname van de sessie. Onder het kopje Bestanden vindt u de presentatie van Anton Wolthuis en Wico Ankersmit terug. Ook vindt u hier het handelingskader Wkb en bijbehorende presentatie over het handelingskader van Wim Mulder van de ODZNK.

Bestand(en)
Deel 1: Presentatie - Wkb processen (pdf, 1.7 mb)
Deel 1: Presentatie - DSO Wkb meldingen en informatieplichten (pdf, 741 kb)
​​ Deel 1: Vragen uit chat - Netwerksessie Wkb (pdf, 116 kb)
​​ Deel 2: Presentatie - Wkb processen (pdf, 2.1 mb)
​​ Deel 3: Presentatie - Wkb processen (pptx, 2.390 kB)
​​ Deel 4: Presentatie - Wkb en handhavingsbeleid (pdf;11,5 MB)
​​ Deel 4: Presentatie - Handelingskader (pdf, 224 kB)
​​ Deel 4: Handelingskader bouwwerken onder kwaliteitsborging - concept (pdf, 1.942 kB)
 Wkb (un)happy flow inventarisatie (xlsx, 6.054 kB)

Bron: VNG 07-02-2023