IPLO Nieuws - februari 2023

IPLO en...2022

Ruim 21.000 vragen kreeg het Informatiepunt Leefomgeving het afgelopen jaar binnen. Waar gingen al die vragen over? En naar welke informatie zochten mensen het meest op de website? In de 2e aflevering van 'IPLO en…' een overzicht van waar de kennisexperts van het IPLO in 2022 druk mee waren.

Lees het artikel IPLO en... 2022

Snel besluit over startdatum Omgevingswet cruciaal

Er is een nieuwe streefdatum voor inwerkingtreding van de Omgevingswet. Op 26 januari is het Koninklijk Besluit in procedure gebracht dat de datum van de invoering per 1 januari 2024 regelt.

Lees het artikel Snel besluit over startdatum Omgevingswet cruciaal

Gemeente en omgevingsdienst: 'Meer bij elkaar over de vloer komen'

Bijna 2 jaar na het rapport van de commissie-Van Aartsen werken omgevingsdiensten aan verdere professionalisering. Een gesprek over de samenwerking tussen gemeente en omgevingsdienst, ook met het oog op de Omgevingswet.

Lees het Nieuws in Perspectief-artikel Naar een optimale samenwerking tussen gemeente en omgevingsdienst

Een gezonde bodem in 2050

De Europese Commissie (EC) ziet dat oorzaken en gevolgen van bodemaantasting geen grenzen kennen. En dat door niet-duurzaam bodembeheer en een veranderend klimaat deze ontwikkeling versnelt. Daarom komt de EC op 7 juni 2023 met een bodemgezondheidsrichtlijn.

Lees het artikel Toewerken naar een gezonde bodem in 2050

Regeling bodemkwaliteit aangepast op Omgevingswet

De huidige Regeling bodemkwaliteit (Rbk) is aangepast aan de nieuwe regelgeving onder de Omgevingswet. Bij inwerkingtreding van die wet zal de Rbk 2022 gaan gelden.

Lees het artikel Publicatie Regeling bodemkwaliteit 2022: aanpassing op de Omgevingswet

Overzicht veranderingen werkzaamheden in het DSO

In dit overzicht ziet u de veranderingen in werkzaamheden, trefwoorden en logische relaties tussen werkzaamheden in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De veranderingen in het overzicht gelden vanaf 1 februari 2023.

Lees het artikel Veranderingen werkzaamheden januari 2023

Verzamelbrief bodem en ondergrond januari 2023

Staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) stuurde op 19 januari 2023 de Tweede Kamer een brief met daarin diverse onderwerpen op het gebied van bodem en ondergrond.

Lees het artikel Verzamelbrief bodem en ondergrond januari 2023

Agenda

De volgende bijeenkomsten vinden binnenkort plaats:

Kijk voor meer bijeenkomsten in de evenementenagenda.

Vragen of suggesties?

Heeft u een vraag of suggestie over de Omgevingswet, het digitale stelsel of over een van de leefomgeving-thema’s? Neem dan contact op via iplo.nl, Informatiepunt Leefomgeving beantwoordt uw vraag.

IPLO Nieuws bevat informatie over de leefomgeving en de Omgevingswet, zoals antwoorden op vragen, interviews, achtergrondartikelen en nieuws van iplo.nl. U ontvangt deze e-mail van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO), omdat u zich hiervoor heeft aangemeld via onze website.

Bron: Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) 09-02-2023