Nieuwsbrief Implementatie 28 februari

Hulp bij vergunningchecks voor activiteiten in het Omgevingsloket (speciaal voor gemeenten)  
 
Gemeenten maken toepasbare regels om aanvragen door inwoners en bedrijven in het Omgevingsloket te stroomlijnen. Een groot deel van de activiteiten in het Omgevingsloket is beschikbaar via de bruidsschat. Voor 9 gemeentelijke activiteiten bevat de bruidsschat wél de indieningsvereisten, maar géén vergunningcheck. Gemeenten moeten hiervoor zelf toepasbare regels maken. In 3 series van elk 3 online sessies in april, mei en juni 2023 leggen we uit hoe de toepasbare regels voor die vergunningchecks worden opgesteld.

Meer informatie vindt u op de pagina Hulp bij vergunningchecks voor activiteiten in het Omgevingsloket.
 
Klikdemo's maart en april  
 
Ga nu oefenen met het Omgevings­loket! Er zijn nog data beschikbaar in maart en april. Meld u aan voor de klikdemo's.
 
Met de Zeeuwse route naar inwerkingtreding  
 
De provincie Zeeland is klaar voor de beoogde inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Die boodschap kregen Marjolein Jansen, programma-directeur-generaal Ruimtelijke Ordening, en Michel Schoemaker, lid van het managementteam van het Interprovinciaal Overleg (IPO), mee tijdens hun werkbezoek in Middelburg. Daar merkten zij dat er in Zeeland met vereende krachten wordt voorgesorteerd op de Omgevingswet.

Lees het nieuwsbericht over dit werkbezoek aan Zeeland.
 
Nieuwe ronde Crisis- en herstelwet: stimulans voor minstens 18.000 woningen  
 
Meerdere gemeenten kunnen voor projecten in de fysieke leefomgeving gebruikmaken van de mogelijkheden die de aanstaande Omgevingswet gaat bieden. Met de toegestane experimenten kunnen onder de Crisis- en herstelwet (Chw) minstens 18.000 woningen en 155 flexwoningen gemakkelijker en sneller worden gerealiseerd. De gehonoreerde aanvragen zijn door Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, in de Staatscourant gepubliceerd.

Lees het nieuwsbericht over de nieuwe ronde Crisis- en herstelwet.

Leidse Lammenschans: uitnodigingsplanologie en participatie  
 
'Regelen wat moet, vrijlaten wat kan'. Met dat motto heeft de gemeente Leiden werk gemaakt van haar eerste grootschalige binnenstedelijke gebiedsontwikkeling.
De Lammenschansdriehoek is omgetoverd van een verouderd bedrijvenpark naar een eigentijdse stadwijk waar wonen, werken, studeren en recreëren samenkomen. Marjolein Jansen, programma-directeur-generaal Omgevingswet kreeg daar, samen met Meindert Smallenbroek, algemeen directeur van de Unie van Waterschappen, op dinsdag 14 februari een rondleiding.

Lees het nieuwsbericht over het werkbezoek aan Leiden.

Bijeenkomsten  
 
1 maart, 22 maart en 19 april:
Mijn DSO voor medewerkers KCC, balie en dienstverlening

6 maart, 20 maart, 3 april en 17 april:
Klikdemo's: praktijksessie Oefenen met het Omgevingsloket

9 maart: Vervolgsessie samenwerken onder de Omgevingswet

10 maart: Netwerk omgevingsplan: De basis van het omgevingsplan op orde voor inwerkingtreding

23 maart: Themabijeenkomst Omgevingsvisie in het DSO
Meer bijeenkomsten vindt u in de evenementenagenda op onze website.
 
EVENEMENTENAGENDA
 
Spreekuur Omgevingswet  
 
Kom naar het online Spreekuur Omgevingswet! 

Op 28 februari is er geen spreekuur.

Vanaf 7 maart beantwoorden de experts van ons programma weer iedere dinsdag van 13.00-14.00 uur al uw vragen over het DSO en Toepasbare regels.
 

Bron: Aan de slag met de Omgevingswet 28-02-2023