Nieuw: Handreiking APV en omgevingsplan

De VNG heeft een ‘Handreiking APV en omgevingsplan’ opgesteld. Gemeenten kunnen de handreiking gebruiken voor inhoudelijke aanpassing van de APV in verband met de Omgevingswet. Ook zijn enkele voorbeeldbepalingen beschikbaar gesteld ter inspiratie voor aanpassing van de APV.

In de handreiking staat per artikel van de model-APV dat naar het omgevingsplan ‘mag’ een advies om het artikel wel of niet op te nemen in het omgevingsplan. Dit gebeurt aan de hand van elementen zoals oogmerk, aard van de handeling en samenhangende bepalingen. Gemeenten kunnen hier hun voordeel mee doen bij het opstellen van hun eigen omgevingsplan en aanpassen van de APV.

De handreiking en de bijbehorende voorbeeldbepalingen APV dienen als inspiratiedocumenten voor gemeenten, maar ook voor de VNG zelf bij het vernieuwen van de model-APV. De voorbeeldbepalingen hebben niet de status van modelbepalingen. De planning is om eind 2023 een volledig herziene model-APV te publiceren.

In voorbereiding: voorbeeldregels voor het omgevingsplan

In aanvulling op de handreiking en voorbeeldbepalingen APV publiceert de VNG binnenkort ook voorbeeldregels APV voor het omgevingsplan. Dit in aanvulling op de geïntegreerde staalkaarten omgevingsplan. Het gaat om voorbeeldregels voor APV-bepalingen waarvan het advies in de Handreiking luidt: ‘moet’ dan wel ‘mag’ naar het omgevingsplan. De voorbeeldregels zullen stap voor stap worden gepubliceerd.  

Inspiratie voor gesprek over gemeentelijke keuzes

De voorbeeldbepalingen APV vormen samen met de Handreiking APV en omgevingsplan en de Voorbeeldregels omgevingsplan een drieluik over de samenhang tussen APV en omgevingsplan en samenwerking tussen beleidsterreinen. Aan de implementatie van een inhoudelijk aangepaste APV moet een gesprek over lokale keuzes voorafgaan. Met het drieluik biedt de VNG inspiratie voor dit gemeentelijk gesprek.

De inhoudelijke wijziging van uw APV zal hand in hand moeten gaan met het opstellen en vaststellen van het omgevingsplan in uw gemeente. Tot 2030 kunt u zelf beslissen wanneer u regels uit de APV overhevelt naar het omgevingsplan. Na einde overgangsfase zullen de regels in de verordening die naar het omgevingsplan moeten van rechtswege vervallen uit de APV.

APV juridisch-technisch aanpassen vóór inwerkingtreding Omgevingswet

Naast de inhoudelijke aanpassing van de APV moet de APV eerst worden voorzien van de juiste wettelijke grondslagen en formele verwijzingen. Deze juridische-technische aanpassingen moet u vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet doorvoeren. Alleen dan kunt u na inwerkingtreding tot 2030 doorwerken met de APV. De VNG heeft deze aanpassingen van de model-APV in 2021 gepubliceerd.

Voor meer informatie over de noodzakelijke juridisch-technische aanpassingen in andere modelverordeningen vóór inwerkingtreding Omgevingswet, zie:

Overige verordeningen

Voor andere verordeningen die over de fysieke leefomgeving gaan, zal de VNG voor de zomer ook een handreiking ter beschikking stellen. Dit gaat bijvoorbeeld om verordeningen over erfgoed, havenbeheer, hemel- en grondwater en kabels en leidingen.

Online bijeenkomst

Komende periode organiseert de VNG een online bijeenkomst over verordeningen en het omgevingsplan. Hier gaan we nader in op de driehoek ‘handreikingen, voorbeeldbepalingen verordeningen en voorbeeldregels omgevingsplan’ en is gelegenheid voor vragen. Datum en uitnodiging volgen op deze website.

Heeft u in de tussentijd vragen over de Handreiking APV en omgevingsplan? Stel ze dan in de groep Omgevingswet van het VNG Forum (meld u aan om toegang te krijgen tot de groep) of via omgevingswet@vng.nl onder vermelding van APV en omgevingsplan.

Bron: VNG 17-02-2023