Nieuwsbrief Implementatie 7 februari

Flevoland timmert aan de Omgevingswet met de Vierdag  

Stilstaan bij alle mijlpalen die zijn bereikt. In dat teken stond de Vierdag van het Platform Omgevingswet Flevoland in Lelystad. Daar werd dinsdagmiddag 31 januari 2023 op inspiratievolle wijze gevierd dat Flevoland op koers ligt voor de Omgevingswet. Marjolein Jansen, programma-directeur-generaal Ruimtelijke Ordening van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de kersverse directeur Kees Keuzenkamp van het programma Aan de slag met de Omgevingswet proefden de sfeer en lieten zich bijpraten.

Lees meer over de Vierdag in Lelystad.

Oefenen  

Nieuwe data Mijn DSO voor medewerkers KCC, balie en dienstverlening

Er zijn in maart en april weer nieuwe data beschikbaar voor de functiegerichte sessie Mijn DSO voor medewerkers Klantcontactcentrum (KCC), balie en dienstverlening.

Hebt u in uw werk te maken met het Omgevingsloket? Bent u benieuwd wat de impact is van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de Omgevingswet op uw dagelijkse werkzaamheden? Meld u zich dan aan! 

Nieuwe data klikdemo's  

Ga nu oefenen met het Omgevings­loket! Er zijn weer nieuwe data beschikbaar in maart en april. 

Meld u aan voor de klikdemo's

Congresbundel Omgevingswet als stip op de horizon aangeboden  

Marjolein Jansen, programma-directeur-generaal Ruimtelijke Ordening bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, nam op donderdag 2 februari de congresbundel van de VVM over de Dag van de Omgevingswet 2022 in ontvangst. ‘Ik ben blij met dit mooie naslagwerk. De congresbundel bevat veel kennis en expertise die nuttig is en hopelijk gebruikt wordt in aanloop naar de Omgevingswet en ná inwerkingtreding.'

Lees het nieuwsbericht over het aanbieden van deze congresbundel

Nieuws voor gemeenten  

Terugkijken: VTH-Netwerkbijeenkomsten over Wkb, het basistakenpakket en de BOPA

Eind januari organiseerde de VNG 3 VTH-Netwerkbijeenkomsten. Gemist? U kunt de opnamen en presentaties nu terugkijken op de website van de VNG. In de rechterkantlijn vindt u de links naar de 3 sessies:  

  • De circulaire over het basistakenpakket van omgevingsdiensten
  • Invloed van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) op Vergunningverlening,Toezicht en Handhaving (VTH)
  • De rol van de raad bij de buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA). Praktijkvoorbeelden van de gemeenten Zwolle en Hof van Twente

Wkb: gelijktijdige invoering met Omgevingswet

In het ontwerp-Koninklijk Besluit dat minister De Jonge heeft aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer is 1 januari 2024 als de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet opgenomen. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zal gelijktijdig met de Omgevingswet in werking treden.

Lees meer over de inwerkingtreding van de Wkb.

Bijeenkomsten  

8 februariBepalen bevoegd gezag onder de Omgevingswet, deel 2

13 februari, 6 maart, 20 maart, 3 april en 17 april:
Klikdemo's: praktijksessie Oefenen met het Omgevingsloket

28 februari: Leveranciersdag

1 maart, 22 maart en 19 april:
Mijn DSO voor medewerkers KCC, balie en dienstverlening

9 maartVervolgsessie samenwerken onder de Omgevingswet

Meer bijeenkomsten vindt u in de evenementenagenda op onze website.

EVENEMENTENAGENDA

Spreekuur Omgevingswet  

Kom naar het online Spreekuur Omgevingswet! Elke dinsdag van 13.00-14.00 uur beantwoorden de experts van ons programma daar graag al uw vragen over het DSO en Toepasbare regels.

Op 21 en 28 februari is er geen spreekuur.

Zelf ook de Nieuwsbrief Implementatie ontvangen in uw mailbox? Meld u dan aan!

 

Bron: Aan de slag met de Omgevingswet 07-02-2023