Norm over rookmelders voor woonfuncties herzien

NEN 2555 ‘Brandveiligheid van gebouwen - Rookmelders voor woonfuncties’ is herzien. De herziening is tot stand gekomen door een samenwerking tussen NEN en Federatie Veilig Nederland.

 

NEN 2555 is onder meer op de volgende punten aangepast:

  • Verbreding van de eisen naar bestaande bouw;
  • meer nadruk op het koppelen van rookmelders in lijn met onderzoek en aanbevelingen van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV);
  • verwijzing naar aanvullende vormen van alarmering gericht op onder meer doven en slechthorenden in lijn met onderzoek en aanbevelingen van TNO;
  • vereenvoudiging en verduidelijking van de projectie-eisen met het oog op begrijpelijkheid en gebruik van de norm;
  • toevoeging van veiligheidsaspecten;
  • toevoeging van onderhoud, testen en levensduur.

Bron: NEN 07-02-2023