Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over de implementatie van de Omgevingswet

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) biedt de Eerste Kamer de antwoorden op vragen over de openbaarmaking van concept adviezen van het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) aan. De Eerste Kamerleden van de fracties van PvdD en SP van de vaste commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben de vragen gesteld. 

PDF document Download:Beantwoording schriftelijke vragen Eerste Kamer inwerkingtreding Omgevingswet februari 2023 (4.89 MB)
Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De vaste commissies voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) hebben de vragen gesteld.
PDF document Download:Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over de implementatie van de Omgevingswet (64.3 KB) PDF document Download:Antwoorden op Kamervragen over de implementatie van de Omgevingswet (76.43 KB)
Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over de openbaarmaking van concept adviezen van het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT). De Eerste Kamerleden van de fracties van PvdD en SP van de vaste commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben de vragen gesteld.
PDF document Download:Ingetrokken en gewijzigde regelgeving (91.13 KB)
Overzicht van welke wetten, algemene maatregelen van bestuur, ministeriele regelingen en dergelijke allemaal verdwijnen en wat daar met de Omgevingswet voor terug komt.
PDF document Download:Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over inwerkingtreding Omgevingswet (62.74 KB)
Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) biedt de Eerste Kamer antwoorden aan op vragen over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Eenzelfde brief is naar de Tweede Kamer verstuurd.
PDF document Download:Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de implementatie van de Omgevingswet (103.28 KB)
In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk

Bron: Rijksoverheid 02-03-2023

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet