Antwoorden vragen so over Kamerbrief over voortgang versterking VTH stelsel

Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op vragen over de Kamerbrief 'voortgang versterking Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)-stelsel' van 16 januari 2023. De vaste Tweede Kamercommissie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had de vragen gesteld tijdens het schriftelijk overleg (so) van  14 februari 2023.

PDF document Download:Antwoorden vragen so over Kamerbrief over voortgang versterking VTH stelsel (403.97 KB) PDF document Download:Plannen 2023 IBP VTH pijlers 1 tot en met 6 (1.6 MB)
Het document beschrijft de pijlers van de plannen voor het Interbestuurlijk programma versterken VTH stelsel (IBP VTH) van 2023.

Bron: Rijksoverheid 17-03-2023