EU-voorstel voor de nieuwe energieprestaties aangenomen

Afgelopen week heeft het Europees Parlement (EP) ingestemd met een voorstel voor de herziening van de richtlijn 'Energieprestaties van gebouwen’. Het EP geeft aan dat het voorstel de uitstoot binnen Europa verlaagt. Bovendien creëert het akkoord banen, pakt het de energiearmoede aan en biedt het financiering.

Emissiereductiedoelen: vanaf 2026 alle nieuwe openbare gebouwen emissievrij

De belangrijkste punten het voorstel zijn dat alle nieuwe openbare gebouwen, die vaak in het bezit zijn van gemeenten, vanaf 2026 emissievrij moeten zijn. Vanaf 2028 moeten ook de overige nieuwe gebouwen emissievrij zijn. 

Verder zullen bestaande openbare en niet-residentiële gebouwen in 2027 energieklasse E moeten hebben. En energieklasse D in 2030. Als laatste moeten alle nieuwe gebouwen (als dat technisch en economisch haalbaar is) tegen 2028 met zonnepanelen worden uitgerust. Woongebouwen die ingrijpend worden gerenoveerd, moeten vanaf 2032 aan deze doelstelling voldoen. Voor historische monumenten en bepaalde sociale woningen worden uitzonderingen gemaakt. 

Toegang tot subsidies en financiering verbeteren in strijd tegen energiearmoede 

Om energiearmoede aan te pakken, moeten lidstaten in hun renovatieplannen steunmaatregelen opnemen om de toegang tot subsidies en financiering te verbeteren. Het wordt verplicht om kosteloze informatiepunten op te richten en regelingen voor de kostenneutrale renovatie van gebouwen in te voeren. 

Nu het Europees Parlement akkoord is gegaan zullen de onderhandelingen beginnen om een gezamenlijk akkoord te bereiken.

 

Bron: VNG 23-03-2023