Gezocht: bestuursleden voor de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland

De Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (VBWTN) is de vereniging voor iedereen die werkzaam is binnen of voor het Bouw- en woningtoezicht in Nederland. Zij is een kennisvereniging die de kennisuitwisseling tussen organisaties en personen stimuleert, behartigt de belangen van de professionals in het vakgebied en is de spreekbuis voor het vakgebied richting de ministeries en andere belangenorganisaties zoals de VNG, Bouwend Nederland, Vereniging van Kwaliteitsborgers, Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw, Bouwend Nederland.

De vereniging heeft 2 medewerkers en een bestuur dat gekozen is door de leden.

Omdat een aantal bestuursleden op termijn vertrekt zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden die:

  • Lid zijn van de Vereniging BWT Nederland
  • Werkzaam zijn binnen het vakgebied
  • Leiding geven met visie
  • Ontwikkelingen in het vakgebied volgen
  • Affiniteit hebben met innovatie
  • Zich in willen zetten voor onze verenging.

Het bestuur streeft er naar een goede afspiegeling te zijn van gemeenten qua grootte en geografische spreiding en zorgt voor een diversiteit aan kennis en ervaring. Het bestuur vergadert 6 keer per jaar op vrijdagochtend en heeft 1 keer per jaar een heidag. Daarnaast ben je als bestuurslid aanwezig bij de ALV/managementsymposium en op ons jaarcongres.

Als je interesse hebt of meer informatie wil neem dan gerust contact op met Else Poortvliet (voorzitter tel 06 55781055) of Wico Ankersmit (directeur, tel 06 13154648)

Bron: Vereniging BWT Nederland 31-03-2023

Thema's: Organisatie BWT