Kamerbrief over Landelijke maatlat voor een groene, klimaatadaptieve gebouwde omgevin

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening), minister Harbers (IenW) en minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) sturen de Tweede Kamer de 'Landelijke maatlat voor een groene, klimaatadaptieve gebouwde omgeving' met het achterliggende bouwstenenrapport. Met deze brief informeren ministers De Jonge en Van der Wal-Zeggelink de Tweede Kamer ook over de resultaten van het onderzoek naar een landelijke groennorm.

PDF document Download:Kamerbrief over Landelijke maatlat voor een groene, klimaatadaptieve gebouwde omgeving (646.24 KB) PDF document Download:Landelijke maatlat - factsheets en overzichtstabel (742.16 KB)
De landelijke maatlat is de basis voor het klimaatadaptief bouwen, waaraan voldaan moet worden om toekomstbestendig te ontwikkelen.
PDF document Download:Bouwstenen Maatlat groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving (1.95 MB)
Het achterliggende bouwstenenrapport bij de Landelijke maatlat voor een groene, klimaatadaptieve gebouwde omgeving.
PDF document Download:Bouwstenen Maatlat groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving (1.43 MB)
In deze rapportage brengt Wageningen University & Research WUR de wetenschappelijke basis voor groennormen in kaart, evenals de ervaringen met groennormen van andere overheden.
PDF document Download:Natuur in en om de stad (589.57 KB)
Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft deelgenomen aan een EU-onderzoek naar succesfactoren bij trajecten van vergroening van het stedelijk gebied en mede op basis daarvan een advies uitgebracht over de groennormering.
PDF document Download:Groene verstedelijking deel 1 (11.26 MB)
Onderzoek naar de ruimtelijke en financiële impact van buitenstedelijk groen.
PDF document Download:Groene verstedelijking deel 2 (7.27 MB)
Deel 2 van het onderzoek naar de ruimtelijke en financiële impact van buitenstedelijk groen.

Bron: Rijksoverheid 24-03-2023