Managementsymposium en ALV 2023

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor het Managementsymposium annex de ALV van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland. Dit jaar houden wij ons managementsymposium op 1 juni a.s. samen met het Provero congres, waarbij een deel van het programma gescheiden, en een deel van het programma gecombineerd wordt gehouden. Door deze combinatie krijgt u een breed aanbod aan workshops om uit te kiezen, en zijn de pauzes tijdens deze dag op de zeer interessante beurs waarbij de laatste informatie over de implementatie van de Omgevingswet kan worden verkregen. En met de duidelijkheid van invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 wilt u dit managementsymposium, met toch wel belangrijke onderwerpen voor ons vakgebied niet missen.
Wij stellen het zeer op prijs als u als lid van de Vereniging BWT aanwezig kunt zijn. De Vereniging zijn wij met u als lid samen!

Wij hebben voor u weer een mooi programma weten samen te stellen met aansprekende onderwerpen en sprekers. Maar tijdens dit managementsymposium willen wij ook als management onder elkaar in gesprek gaan over hoe u de aanstaande transitie inzet, en waar u de focus op gaat leggen in taken, uitvoering, financiering, prioritering en inzet. En belangrijk is ook de formele start van het collectief traineeship met de campagne voor het aantrekken van nieuw talent binnen het BWT. En waarbij u al hoort over al uitgevoerde traineeships, en in gesprek kunt gaan met oud-trainees, hoe zij dit hebben ervaren.

Een kort, maar voor ons als vereniging belangrijk, onderdeel van het managementsymposium is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. In dit gedeelte hebben de vertegenwoordigers van de gemeentelijke leden en de GOL (Gemeenschappelijke Openbare Lichamen) leden stemrecht en willen wij samen met u bepalen welke koers wij als vereniging de komende jaren willen gaan varen.

Het managementsymposium van de Vereniging BWT Nederland is daarnaast natuurlijk de uitgelezen kans om op managementniveau met elkaar te netwerken over alle ontwikkelingen binnen het Bouw- en Woningtoezicht. Hier is ook voldoende ruimte voor opgenomen in het programma, waarbij dit tussen de diverse stands op de informatiemarkt veel inspiratie zal opleveren.

Het managementsymposium wordt gehouden in De Reehorst te Ede aan de Bennekomseweg 24 tegenover het IC Station Ede-Wageningen.  

De toegang is gratis voor alle leden van de Vereniging BWT Nederland, waarbij wij hopen op een zo goed mogelijke vertegenwoordiging vanuit het management. Niet leden van de vereniging zijn ook welkom tegen betaling van € 207,25 excl. btw per persoon..

Inschrijven kan hier

Bron: Vereniging Bouw en Woningtoezicht Nederland 31-03-2023