Nieuwe prestatiebladen isolatiematerialen beschikbaar

De prestatiebladen isolatiematerialen op de website Verduurzamingsrichtlijnen.nl van ERM zijn flink uitgebreid. Er is informatie van 15 nieuwe materialen beschikbaar, waaronder Aerogel, isolatiefolies, isolerende mortels en pleister.

Het doel van de bladen is om partijen die betrokken zijn bij verduurzaming van monumenten te helpen bij het maken van verantwoorde materiaalkeuzes en de juiste toepassing en verwerking hiervan. “We moeten immers zien te voorkomen dat verkeerde keuzes leiden tot vochtproblemen en daarmee onherstelbare schade toebrengen aan een monument. Verduurzaming staat overal hoog op de agenda, zo ook bij fabrikanten van isolatiematerialen. Omdat er steeds nieuwe isolatiematerialen op de markt komen en bestaande worden verbeterd werd het tijd voor actualisatie en uitbreiding van de bestaande set prestatiebladen”, aldus Felix Kusters, adviseur verduurzaming bij ERM.

Het is de eerste grote uitbreiding van de prestatiebladen sinds de lancering. Kusters merkt dat er in de praktijk veel behoefte is aan deze informatie. “Vanuit mijn achtergrond bij ERM zijn we ermee aan de slag gegaan. Een grote puzzeltocht. Elk isolatiemateriaal heeft andere eigenschappen, maar de eigenschappen die voor monumentale toepassing van belang zijn worden vaak niet allemaal vermeld door fabrikanten. Daardoor laten ze zich lastig met elkaar vergelijken. Via allerlei bronnen hebben we zoveel mogelijk informatie verzameld om zodoende alle relevante kenmerken boven water te krijgen. Wij delen deze informatie via onze website met de monumentenbranche zodat dit de lezers veel tijd kan besparen. Op de website kijken we naar een aantal vaste vergelijkingswaarden, zoals onder meer isolatiewaarde, diverse vochteigenschappen, brandwerendheid en milieubelasting. De waardes die we vermelden zijn een bandbreedte, want elk basismateriaal kan afhankelijk van modificaties door de fabrikanten weer iets afwijken op bepaalde kenmerken. Daarnaast hebben we van een aantal al op de website staande producten de informatie geactualiseerd.”

We hopen hiermee onder meer de DuMo-adviseurs in het veld zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ook hopen we dat door het beschikbaar maken van deze informatie het werken volgens onze uitvoeringsrichtlijnen wordt gestimuleerd”, aldus Kusters.

Aerogel is een in het oog springend materiaal volgens Kusters: “Het komt uit de ruimtevaart en is super isolerend materiaal, zodat een geringere dikte nodig is dan bij de andere isolatiematerialen. Het kan voor het gebruik in monumenten daarmee erg interessant zijn, omdat de beschikbare ruimte vaak beperkt is. Het is helaas nog wel erg duur. Ook isolerende pleisters zijn een erg interessante nieuwe ontwikkeling. Dat zijn pleisters die een isolerende werking hebben meegekregen door vermenging met isolatiemateriaal en wat rechtstreeks op de muur kan worden aangebracht. Dit materiaal leent zich daarom goed voor capillair actieve isolatie van gevels wat in monumenten vaak is aan te raden. Het is echter nog sterk in ontwikkeling, daarom zijn de waarden op de prestatiebladen vooralsnog conservatief opgenomen, maar het kan veel potentie hebben voor de toekomst.”

Er zijn nu ook prestatiebladen beschikbaar van isolatiefolies die hun isolerende werking vooral ontlenen aan warmtereflectie en daarmee afwijken van andere isolatiematerialen . “We hebben algemene informatie beschikbaar gemaakt van dampopen en dampdichte folies. Ook dat is een markt die sterk in ontwikkeling is. Er is nog veel onbekend over de daadwerkelijke prestaties, maar we volgen het op de voet”, aldus Kusters.

De nieuwe bladen zijn beschikbaar via: www.verduurzamingsrichtlijnen.nl/isolatiematerialen.

Bron: Stichting ERM 24-03-2023