Nieuwsbrief Implementatie 21 maart

Koninklijk Besluit getekend

Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft op donderdag 16 maart 2023 het Koninklijk Besluit getekend waarmee de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 is vastgesteld. Dat deed hij in het bijzijn van de bestuurlijke partners: het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO) en Unie van Waterschappen. Lees meer over het tekenen van het Koninklijk Besluit in het nieuwsbericht.

Plan van Aanpak IKT fase 4 beschikbaar  

Het Plan van Aanpak Indringend Ketentesten (IKT) fase 4 is beschikbaar. Hiermee continueert IKT het testen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) door gemeenten, provincies, waterschappen en rijkspartijen als onderdeel van het programma Aan de slag met de Omgevingswet. Lees meer over het Plan van Aanpak Indringend Ketentesten (IKT) fase 4 in het nieuwsbericht.

Waterschap Zuiderzeeland is voorbereid  

Op 9 maart 2023 brachten programma-directeur-generaal Ruimtelijke Ordening Marjolein Jansen en directeur Ruimte en Leefomgeving Irene Jansen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een werkbezoek aan Waterschap Zuiderzeeland. Ze zagen daar dat dit waterschap al helemaal voorbereid is op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Lees meer over het werkbezoek aan Waterschap Zuiderzeeland in het nieuwsbericht.

Oefenen  

Save the date: Lessons learned op 9 mei! 

Reserveer dinsdag 9 mei van 10.00-12.00 uur alvast in uw agenda! Het programma Aan de slag met de Omgevingswet organiseert dan voor de 6e keer een online Lessons Learned Werkplaatsen. Deze bijeenkomst staat weer in het teken van verschillende werkplaatsen waarin de experts graag hun ervaringen delen. Meer informatie volgt snel!

Nieuwe data werkplaats Grip op omgevingsplan

Voor gemeenten die hun omgevingsplan niet zelf kunnen of willen wijzigen en de samenwerking zoeken met een planbureau, biedt het programma Aan de slag met de Omgevingswet de (online) werkplaats Grip op omgevingsplan aan. U kunt zich aanmelden voor de werkplaatsen die vanaf 29 maart 2023 starten.

Nieuws voor gemeenten  

Is uw gemeente klaar voor de start?

Met de invoering van de Omgevingswet in zicht lanceert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de online tool Klaar voor de Start. Deze tool helpt u als gemeente om te bepalen waar u staat richting inwerkingtreding en de periode daarna. U beantwoordt daarvoor stellingen die betrekking hebben op zowel de Omgevingswet als de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Daarbij gaat het zowel over de wettelijke verplichtingen als over de noodzakelijke randvoorwaarden die u op orde moet hebben. Bent u klaar voor de start?

Tips voor dienstverlening onder de Omgevingswet

Hoe zorgt u ervoor dat het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) begrijpelijk is voor inwoners en ondernemers die hiermee te maken krijgen? En zijn er nog andere dingen die een gemeente kan doen om de dienstverlening te verbeteren? Dit onderwerp bespraken de deelnemers aan de G40/G4-leerkring Omgevingswet op 9 februari. Hun tips voor een begrijpelijk DSO vindt u op de website van Platform31.

Spreekuur Omgevingswet  

Kom naar het online Spreekuur Omgevingswet! Iedere dinsdag beantwoorden de experts van ons programma van 13.00-14.00 uur al uw vragen over het DSO en Toepasbare regels.

Bijeenkomsten  

23 maart: Themabijeenkomst Omgevingsvisie in het DSO

24 maart: Netwerk Omgevingsplan | Het verwerken van wijzigingen in het omgevingsplan

27 maart: Netwerkbijeenkomst Participatie en de Omgevingswet

28 maart: VTH-Netwerkbijeenkomst | Bodem, deel 1

3 april en 17 april: Klikdemo's: praktijksessie Oefenen met het Omgevingsloket

4 april: VTH-Netwerkbijeenkomst | Bodem, deel 2

6 april 2023 t/m 20 april: Hulp bij vergunningchecks voor activiteiten in Omgevingsloket, serie 1

11 april: Leveranciersdag

14 april: Netwerk Omgevingsplan | De structuur van het omgevingsplan

17 april: Eerste bijeenkomst Leerkring Fysiek en sociaal werken samen aan de gezonde leefomgeving 

19 april: Mijn DSO voor medewerkers KCC, balie en dienstverlening

EVENEMENTENAGENDA

 IPLO Nieuws  

Blijf op de hoogte met IPLO Nieuws, de nieuwsbrief van het Informatiepunt Leefomgeving! In de IPLO Nieuws van maart leest u onder meer: 

  • Alles over natuur en de Omgevingswet

Alle plannen die invloed hebben op de natuur in Nederland, zijn aan regels gebonden. Welke regels? Daarop geeft de Omgevingswet straks antwoord. Onlangs gingen nieuwe pagina's live, waarin de regels voor natuuractiviteiten onder de Omgevingswet worden uitgelegd.

  • Wat verandert er in het basistakenpakket?

Het basistakenpakket bestaat uit taken die gemeenten en provincies verplicht moeten onderbrengen bij een omgevingsdienst. Evenals onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) werkt de Omgevingswet straks met een basistakenpakket. Maar er zijn verschillen.

Bron: Aan de slag met de Omgevingswet 21-03-2023