Middelen beschikbaar voor gemeentelijke handhaving label-C

Via de meicirculaire krijgen gemeenten dit jaar € 2,225 miljoen uitgekeerd  om actief te handhaven op de label C-verplichting voor kantoren. Het overzicht van de rijksbijdrage per gemeente is nu beschikbaar. 

Bekijk de rijksbijdrage per gemeente (xlsx, 54 kB)

Doel nog niet bereikt 

Kantoren moeten per 1 januari 2023 minimaal het energielabel C hebben. De pandeigenaar moet daarvoor zorgen. Volgens RVO voldeed 55% van de kantoren aan deze verplichting, 33% heeft geen label en 12% heeft label D of slechter (peildatum 1-1-2023). 

De minister van VRO riep gemeenten daarom onlangs op actief te blijven handhaven op de label C-verplichting voor kantoren. De VNG ondersteunt die oproep en vraagt gemeenten met hun eigen kantoren het goede voorbeeld te geven.

Ondersteuning voor gemeenten

In zijn brief (pdf, 837 kB) informeerde de minister gemeenten welke beschikbare ondersteuning er is bij de VNG, IPLO en RVO bij het handhaven, zoals de website Waarstaatjegemeente.nl[Deze brief van BZK bevat helaas enkele niet-werkende links en is niet optimaal digitaal toegankelijk.]

Bron: VNG 07-04-2023