Publicatie handreiking “Aandachtsgebieden in het omgevingsplan”

Als resultaat van een bijzondere samenwerking tussen de branche met Bevoegde gezagen, omgevingsdiensten, consultants en bedrijfsleven is handreiking Aandachtsgebieden in het omgevingsplan gepubliceerd. Deze handreiking is een hulpmiddel voor ruimtelijke plannenmakers en geeft een invulling aan de vraag naar een praktisch hulpmiddel, vanuit de doelgroep.

Als resultaat van een bijzondere samenwerking tussen de branche met Bevoegde gezagen, omgevingsdiensten, consultants en bedrijfsleven is handreiking Aandachtsgebieden in het omgevingsplan gepubliceerd. Deze handreiking is een hulpmiddel voor ruimtelijke plannenmakers en geeft een invulling aan de vraag naar een praktisch hulpmiddel, vanuit de doelgroep.

De afgelopen twee jaar werkten partijen samen om een goed beeld te krijgen van de regels zoals die gaan gelden voor omgevingsveiligheid zodra de Omgevingswet in werking treedt: per 1 januari 2024. Dit beeld is samen met het verwachte effect, opgeschreven in deze handreiking en is daarbij een specifiek hulpmiddel voor de vele keuzes die gemaakt moeten worden in het proces van het toedelen van functies aan locaties. De handreiking combineert kennis van risicobronnen met een interpretatie van toekomstige regelgeving tot een handzaam stappenplan. Zo kan deze de planmaker ondersteunen en helpen in het nemen van transparante en een herleidbare keuzes.

In deze versie 1.0 is de kennis van de verschillende partijen opgenomen en verwerkt. De partijen hebben zich gevonden in een "open source" -achtige samenwerking. Zo wordt de handreiking als een groeimodel gezien, dat voortdurend aan de actualiteit kan worden aangepast. Aanpasbaar als regels veranderen en groeiend naar meer specifieke input vanuit andere risicobronnen dan alleen de in deze handreiking opgenomen buisleiding als risicobron. Versie1.0 is het begin en naar een vervolg-versie wordt nu al uitgekeken.

De handreiking is een openbaar document en is te downloaden via deze link.

Bron: Relevant 03-04-2023