VTH-standaardbrieven voor de Omgevingswet en Wkb van regio IJsselland

Volledige publicatie
Standaardbrieven regio IJsselland - Omgevingsvergunning
Standaardbrieven regio IJsselland - Toezicht en handhaving
Standaardbrieven regio IJsselland - Vooroverleg
Standaardbrieven regio IJsselland - Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Jaar van uitgifte
2023

Omschrijving

Standaardbrieven (voorbeeldbrieven) voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) onder de Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).
 

OMGEVINGSWET*
* Batch-nummer staat vermeld achter de brief

Vooroverleg

 • Brief ontvangstbevestiging vooroverleg (3)
 • Brief afhandeling vooroverleg (3)

Omgevingsvergunning

 • Brief ontvangstbevestiging (1)
 • Brief verzoek om aanvulling (2)
 • Brief verzoek om aanpassing (2)
 • Brief in behandeling nemen (1)
 • Besluit buiten behandeling stellen (2)
 • Besluit verlengen beslistermijn (2) 
 • Brief opschorten beslistermijn (2) 
 • Brief intrekken aanvraag (2)
 • Besluit project vergunningvrij (2)
 • Omgevingsvergunning (4)

Toezicht en handhaving

 • Besluit last onder dwangsom (1)
 • Brief ambtelijke waarschuwing (1)
 • Brief afhandeling klacht naar melder (3)
 • Brief controle energie niet akkoord (3)
 • Brief hercontrole energie PVA niet akkoord (3)
 • Brief controle informatieplicht energiebesparing (3)

 

WET KWALITEITSBORGING VOOR HET BOUWEN* 
* Batch- en briefnummer staat vermeld achter de brief

Op de pagina Handleiding VTH-standaardbrieven Wkb vindt u aanvullende informatie over de voorbeeldbrieven die betrekking hebben op de Wkb. 

Bouwmelding

 • Brief ontvangstbevestiging bouwmelding bouwactiviteit (5.1)
 • Brief bouwmelding compleet bouwactiviteit (5.1.1)
 • Brief bouwmelding compleet bouwactiviteit, overige toestemmingen ontbreken (5.1.1A)
 • Brief melding niet compleet bouwactiviteit (5.1.2)
 • Brief melding bouwactiviteit niet nodig (5.1.4)
 • Brief melding bouwactiviteit niet nodig, wel vergunningplichtig (5.1.4A)
 • Brief verzoek aanvullende informatie bouwproject (5.7)

Start bouw

 • Brief ontvangstbevestiging informatieplicht start werkzaamheden (5.2)
 • Brief ontbreken startmelding bouwactiviteit geen bouwstop (5.2.1)

Strijdigheid

 • Brief bouwstop bouwen zonder kwaliteitsborging melding bouwactiviteit (5.5)  – volgt nog
 • Brief voornemen LOD strijd BBL nieuwbouw, geen verklaring mogelijk (5.6) – volgt nog

Gereedmelding

 • Brief ontvangstbevestiging gereedmelding bouwactiviteit (5.3)
 • Brief gereedmelding compleet (5.3.1)
 • Brief gereedmelding niet compleet (5.3.2)
 • Brief voornemen LOD strijd BBL nieuwbouw, geen verklaring mogelijk (5.6)
 • Brief verzoek aanvullende informatie bouwproject (5.7)

Einde werkzaamheden

 • Brief ontvangstbevestiging informatieplicht beëindiging bouwwerkzaamheden (5.4)
 • Brief voornemen LOD strijd BBL nieuwbouw, geen verklaring mogelijk (5.6)
 • Brief verzoek aanvullende informatie bouwproject (5.7)

Op de pagina Handleiding VTH-standaardbrieven Wkb vindt u aanvullende informatie over de voorbeeldbrieven die betrekking hebben op de Wkb. 
 

Upload historie

De brieven verschijnen in batches. De historie is als volgt:

 • Batch 5: april 2023
 • Batch 4: juli 2022
 • Batch 3: februari 2022
 • Batch 1 en 2: 2021

In voorbereiding

Op dit moment werkt regio IJsselland, in samenspraak met de VNG, aan de volgende brieven:

 • Een revisie van de al beschikbaar gestelde VTH-standaardbrieven (batch 6)
 • Een set nieuwe VTH-standaardbrieven (batch 6)

Disclaimer

De standaardbrieven zijn specifiek gericht op de situatie en de mensen van de regio IJsselland. Er zijn dus beleid-, schrijfstijl-, schrijfniveau- en overige keuzes (bijvoorbeeld opsomming wetsartikelen onder aan de brief) gemaakt voor de regio IJsselland. Neem de brieven dus nooit direct over, maar maak een eigen vertaling voor gebruik bij uw organisatie. De impact van de Omgevingswet en Wkb wordt gaandeweg verkend. Denk bijvoorbeeld aan kennis en ervaring verkregen uit de Wkb proefprojecten. Het kan dus zijn dat de brieven nog op onderdelen moeten worden aangepast.

Meer informatie

Op de pagina VTH-standaardbrieven van de Handreiking communicatie Omgevingswet vindt u uitgebreide informatie over de totstandkoming van de VTH-brieven van regio IJsselland. Op de pagina Handleiding VTH-standaardbrieven Wkb vindt u aanvullende informatie over de toepassing van de brieven die betrekking hebben op de Wkb.

Vragen

Heeft u vragen over de VTH-standaardbrieven? Neem dan contact met ons op via omgevingswet@vng.nl o.v.v. VTH-standaardbrieven.

Ook uw eigen VTH-standaardbrieven en tips, tricks en ervaringen met het opstellen van standaardbrieven zijn van harte welkom! U heeft voordeel van standaardbrieven van regio IJsselland. Omgekeerd kunnen aanbieders als de regio IJsselland er op deze manier ook weer hun voordeel van hebben. Tips, tricks en eigen ervaringen zijn dan ook meer dan welkom en kunt u mailen naar omgevingswet@vng.nl.

Bron: VNG 14-04-2023