Wkb: Interne kwaliteitsborging met ISSO-praktijkprotocollen

De invoering van de Wkb per 1 januari 2024 is definitief. Vanaf dat moment moeten de prestaties van een gebouw op het moment van oplevering aantoonbaar zijn. De praktijkprotocollen van ISSO helpen daarbij. Ze beschrijven van ieder bouwelement of installatiedeel wat men op welk moment in het bouwproces moet controleren.

Interne kwaliteitsborging

Met de praktijkprotocollen kan je als aannemer je eigen registraties doen, dus de interne kwaliteitsborging. Je kan de praktijkprotocollen toepassen in bijvoorbeeld bouwsoftware, maar ze zijn via ISSO Open óók beschikbaar als lijsten.

De protocollen zijn ontwikkeld door groepen van experts vanuit de fabrikanten, brancheorganisaties (waaronder Bouwend Nederland), de kwaliteitsborgers en de praktijk. We streven ernaar dat ze deze protocollen de standaard worden. Op die manier hoeven aannemers geen verschillende registraties aan te houden voor verschillende kwaliteitsborgers, maar kan een uniforme werkwijze worden gehanteerd.

Kosteloos te raadplegen

Inmiddels zijn er al bijna 100 praktijkprotocollen beschikbaar, zowel voor de constructie van het gebouw, de gebouwschil, de installatiewerkzaamheden en de afbouwsector. Ze zijn voor iedereen die een profiel aanmaakt gratis op ISSO Open te raadplegen.

Bron: BouwendNederland 03-04-2023