Handreiking noodverordening EU snelle vergunningverlening zonnepanelen en warmtepompen

In de Nieuwsbrief en online is er aandacht geweest voor een noodverordening van de EU over de snelle vergunningverlening voor zonnepanelen en warmtepompen. Onze aandacht ging vooral naar het gebrek aan communicatie en duidelijkheid over de interpretatie van de regels en de toepassing ervan. Essentie is in elk geval dat, indien een gemeente niet binnen vier weken reageert op een vergunningaanvraag, de vergunning van rechtswege is verleend.

Eind april is er dan nu eindelijk een handreiking gepubliceerd (tamelijk onvindbaar op de website van NP RES). Die stuur ik jullie bij deze toe. Als er nog vragen resteren, stuur ze me dan op, misschien kunnen we dingen bundelen.

Noodverordening EU eist snelle vergunning voor zonnepanelen

 

Bron: Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 11-05-2023