IPLO geeft uitleg over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Het IPLO geeft, naast uitleg over de Omgevingswet, ook uitleg over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Die wet gaat, net als de Omgevingswet, op 1 januari 2024 in.

De Wkb heeft als doel om de bouwkwaliteit te verbeteren en versterkt de positie van opdrachtgevers van bouwprojecten. De uitleg van het IPLO over de Wkb vindt u op
Kwaliteitsborging voor het bouwen. Daar vindt u ook de nieuwe pagina over privaatrecht en de Wkb.

Bron: Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) 09-05-2023