Mailing Omgevingsloket online, 25 mei 2023

Update berichtenverkeer Omgevingsloket online

Op 22 mei was er een update van het berichtenverkeer Omgevingsloket online. Na deze update ondervindt een aantal organisaties problemen met het berichtenverkeer.

Kunt u controleren of uw berichtenverkeer goed werkt? Mocht u problemen hebben met het ontvangen van de aanvragen in uw zaaksysteem, kunt u een melding maken bij de Helpdesk Omgevingsloket online. De storing in het berichtenverkeer voor uw organisatie wordt dan opgelost. Excuses voor het ongemak.

Afbouw Omgevingsloket online

Naar verwachting was de update van het berichtenverkeer de laatste grote wijziging voor Omgevingsloket online in 2023. Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet kunnen initiatiefnemers geen vergunningaanvragen en meldingen meer indienen via Omgevingsloket online. Dit kan dan met het nieuwe Omgevingsloket, onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Omgevingsloket online wordt hierop aangepast. Zie hiervoor ook Afbouw Omgevingsloket online.

Bron: Mailing Omgevingsloket online 25-05-2023