Nieuwe inzichten rondom rookverspreiding veranderen handelingsperspectief bhv

De inzichten rondom de ontwikkeling en verspreiding van rook zijn veranderd. In opdracht van NIBHV bracht het Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid (NIPV) in kaart wat de meest actuele inzichten op dit vlak zijn, en welke lessen daaruit te trekken zijn voor het handelingsperspectief van de bedrijfshulpverlening (bhv).

Zelfs een relatief beperkte brand kan gepaard gaan met flinke rookontwikkeling. De afgelopen jaren is er veel onderzoek verricht naar de verspreiding van rook. Zo publiceerde de Brandweeracademie van het toenmalige Instituut Fysieke Veiligheid (inmiddels NIPV) in september 2020 het onderzoeksrapport ‘Rookverspreiding in woongebouwen’. Dat rapport bevatte allerlei nieuwe inzichten rondom rookverspreiding, op basis van uitgebreide praktijkexperimenten. Deze experimenten lieten zien hoe rook en koolmonoxide zich kunnen verspreiden in woongebouwen en welke factoren hierop van invloed zijn.

Lessen voor de bhv

Om deze inzichten te ‘vertalen’ naar de bhv-praktijk, vroeg NIBHV het NIPV om uit het onderzoek lessen te destilleren voor de bhv. Hoe kunnen bhv’ers goed voorbereid zijn en bij een brand adequaat, veilig en snel optreden? Wat zijn de effecten van rookverspreiding op de vlucht- en overlevingsmogelijkheden? En hoe kan de rookverspreiding beperkt worden?

Informatiedocument Rookverspreiding

NIBHV publiceerde onlangs het informatiedocument Rookverspreiding. Tevens vertaalde het de uitkomsten van het NIPV-onderzoek door naar praktische nieuwe les- en leerstof. Deze is vanaf 1 juni beschikbaar.

Bron: Brandveilig.com 16-05-2023